Inspirium - Portret

Klasifikacija:
Bibliometrijska
(a) medicina - medicina, bazična
(b) medicina - medicina, klinička
(c) medicina - medicina, nauke o zdravlju
Frascati, modifikovana
(a) medicinske nauke - medicina, bazična
(b) medicinske nauke - medicina, klinička
(c) medicinske nauke - medicina, nauke o zdravlju

Vrsta radova

Tipovi referenci