Serbian Journal of Anesthesia and Intensive Therapy - Portret

Tematska oblast:

U časopisu Serbian Journal of Anesthesia and Intensive Therapy objavljuju se radovi o teorijskim i kliničkim aspektima anesteziologije, intenzivne terapije, reanimatologije i terapije bola i iz domena srodnih naučnih disciplina kao što su klinička farmakologija, klinička fiziologija i patofiziologija, hirurgija, interna medicina, sudska medicina, urgentna medicina i drugih oblasti medicine koje se bave problemima vezanim za preoperativnu pripremu, anesteziju, reanimaciju, intenzivno lečenje i terapiju bola.

Klasifikacija:
Bibliometrijska
medicina - medicina, klinička
Frascati, modifikovana
medicinske nauke - medicina, klinička
Istraživačke teme:
Anestezija; Urgentna medicina; Intenzivna nega; Hirurgija; Bol

Vrsta radova

Tipovi referenci

Citatni profil:
Najčešće citirani časopisi (poslednjih 5 godina)
Anesthesiology98
Anesthesia and Analgesia93
British Journal of Anesthesia82
New England Journal of Medicine65
Critical Care Medicine51
Anaesthesia47
Regional Anesthesia and Pain Medicine43
Lancet40
Intensive Care Medicine38
JAMA: The Journal of the American Medical Association32
Najčešće citirani autori (poslednjih 5 godina)
Chin Ki Jinn17
Bellomo Rinaldo13
Jaber Samir10
Pelosi Paolo9
Parvizi Javad9
Ueshima Hironobu8
Lichtenstein Daniel A.8
Goldman L.8
Slutsky Arthur S.7
Forero M.7