Ekonomski izazovi - Portret

Tematska oblast:

Časopis Ekonomski izazovi objavljuje originalne, prethodno neobjavljene, radove: originalne naučne radove, pregledne radove, preliminarne izveštaje, radove sa konferencija, profesionalne prikaze, polemike i prikaze knjiga.

U časopisu Ekonomski izazoviobjavljuju se radovi iz sledećih oblasti: ekonomska teorija, ekonomska politika, ekonomska istorija, medjunarodna politička ekonomija, globalni i regionalni procesi u svetskoj privredi, politika evropskih integracija, politička ekonomija tranzicije, menadžment, istraživanje tržišta, finansijska i monetarna politika, marketing, mikroekonomija, investicioni menadžment, strategijski i trgovinski meandžment, poslovni informacioni sistemi i ekološki menadžment.

Klasifikacija:
Bibliometrijska
društvene nauke - ekonomija
Frascati, modifikovana
društvene nauke - ekonomija
Istraživačke teme:
ekonomska teorija; ekonomska istorija; finansijska i monetarna politika; marketing menadžment; strategijski i trgovinski meandžment; ekološki menadžment

Vrsta radova

Tipovi referenci

Citatni profil:
Najčešće citirani časopisi (poslednjih 5 godina)
Ekonomski izazovi58
Ekonomske teme10
Organization Science8
Sustainability8
Harvard Business Review7
International Journal of Bank Marketing7
Academy of Management Review6
Human Relations6
Procedia: Social and Behavioral Sciences6
California Management Review5
Najčešće citirani autori (poslednjih 5 godina)
Ostrom E.11
Meta Mehmed10
-S&P Dow Jones Indices LLC9
Krstić Bojan9
-Republički zavod za statistiku8
Popović Dejan8
-European Commission8
Rađenović Tamara7
Janićijević N.7
Bećirović Suad7