Ekonomski izazovi - Portret

Tematska oblast:

Časopis Ekonomski izazovi objavljuje originalne, prethodno neobjavljene, radove: originalne naučne radove, pregledne radove, preliminarne izveštaje, radove sa konferencija, profesionalne prikaze, polemike i prikaze knjiga.

U časopisu Ekonomski izazoviobjavljuju se radovi iz sledećih oblasti: ekonomska teorija, ekonomska politika, ekonomska istorija, medjunarodna politička ekonomija, globalni i regionalni procesi u svetskoj privredi, politika evropskih integracija, politička ekonomija tranzicije, menadžment, istraživanje tržišta, finansijska i monetarna politika, marketing, mikroekonomija, investicioni menadžment, strategijski i trgovinski meandžment, poslovni informacioni sistemi i ekološki menadžment.

Klasifikacija:
Bibliometrijska
društvene nauke - ekonomija
Frascati, modifikovana
društvene nauke - ekonomija
Istraživačke teme:
ekonomska teorija; ekonomska istorija; finansijska i monetarna politika; marketing menadžment; strategijski i trgovinski meandžment; ekološki menadžment

Vrsta radova

Tipovi referenci

Citatni profil:
Najčešće citirani časopisi (poslednjih 5 godina)
Ekonomski izazovi77
Oditor12
Poultry Science10
Sustainability9
Procedia: Social and Behavioral Sciences7
International Journal of Bank Marketing7
Organization Science7
Ekonomske teme7
Journal of Monetary Economics6
British Food Journal6
Najčešće citirani autori (poslednjih 5 godina)
Krstić Bojan13
Ostrom E.11
-S&P Dow Jones Indices LLC9
-Republički zavod za statistiku8
Rađenović Tamara8
Meta Mehmed8
Janićijević N.8
-European Commission8
Bećirović Suad8
Pantić Nemanja7