Kom : časopis za religijske nauke - Portret

Tematska oblast:

Kom : časopis za religijske nauke objavljuje originalne naučne radove, ispisane s ciljem produkcije religijskih nauka, u okvirima religijske filozofije, religijske civilizacije i savremenog religijskog mišljenja.

Klasifikacija:
Bibliometrijska
humanističke nauke - ostale humanističke nauke
Frascati, modifikovana
humanističke nauke - humanističke, ostale
Istraživačke teme:
filozofija; društvene nauke; humanističke nauke; teologija; religijske nauke; islamske nauke

Vrsta radova

Tipovi referenci

Citatni profil:
Najčešće citirani časopisi (poslednjih 5 godina)
Kom : časopis za religijske nauke124
Arhe5
Classical Quarterly2
Pedagoška stvarnost2
Reproductive Biomedicine Online2
Revija za sociologiju, Zagreb2
Teme2
Animal Reproduction Science1
American Journal of Philology1
Journal of Democracy1
Najčešće citirani autori (poslednjih 5 godina)
Halilović Muamer45
Halilović Tehran42
Halilović Seid30
Javadi Amoli Abdullah18
Tabatabai Muhamed Husein16
Sadra Širazi Mula14
Mulla Sadra Shirazi Sadr Al-Din Muhammad14
Fejz Kašani Mula Muhsin12
Morteza Motahari11
Ibn, Sina Abu Ali Husein11