Journal of Process Management. New Technologies - Portret

Tematska oblast:

Journal of Process Management and New Technologies jeste multidisciplinarni naučni časopis koji objavljuje naučne i stručne radove iz različitih oblasti i to: menadžment, menadžment procesa, nove tehnologije, informacione tehnologije, IKT menadžment, operacioni menadžment, operaciona istraživanja, teorija odlučivanja, itd.

 

Klasifikacija:
Bibliometrijska
biotehnika
Frascati, modifikovana
poljoprivredne nauke - poljoprivreda, šumarstvo i srodne nauke
Istraživačke teme:
menadžment; nove tehnologije; informacione tehnologije; operaciona istraživanja; teorija odlučivanja; menadžment procesa

Vrsta radova

Tipovi referenci

Citatni profil:
Najčešće citirani časopisi (poslednjih 5 godina)
Journal of Process Management. New Technologies 52
Journal of Marketing7
Procedia: Social and Behavioral Sciences7
Ekonomika6
Child Development5
Ekonomika preduzeća5
Ekonomske teme5
International Journal of Production Economics5
Journal of Services Marketing5
Acta biologica iugoslavica - serija D: Ekologija4
Najčešće citirani autori (poslednjih 5 godina)
Stošić-Mihajlović Ljiljana31
Trajković Svetlana16
Ryan Richard M.12
Majhosev Andon12
Aničić Jugoslav12
-European Commission10
Deci Edward L.9
Aničić Dušan9
Kostadinovic G.A.7
Kambovski Vlado7