Trendovi u poslovanju - Portret

Tematska oblast:

Tematske oblasti časopisa su Menadžment i Ekonomija, i obuhvataju po 30 potkategorija iz navedenih oblasti, kao što su npr. Menadžment ljudskim resursima, Menadžment informacionih sistema, Menadžment veštinama, Menadžment komunikacijama, Menadžment znanjem, Ekološki menadžment, Krizni menadžment, Menadžment inovacijama, Upravljanje investicijama, Bankarsko poslovanje, Poslovno planiranje, Osiguranje, Strategije rasta i razvoja preduzeća, Portfolio menadžment, Upravljanje rizikom, Turizam

Klasifikacija:
Bibliometrijska
(a) društvene nauke - ekonomija
(b) društvene nauke - ostale društvene nauke
Frascati, modifikovana
društvene nauke - društvene, ostale
Istraživačke teme:
ekonomija; menadžment; finansije; poslovanje; informatika; turizam

Vrsta radova

Tipovi referenci

Citatni profil:
Najčešće citirani časopisi (poslednjih 5 godina)
Trendovi u poslovanju37
International Review28
Ekonomika12
Ekonomika poljoprivrede6
Industrija6
Journal of Business Venturing6
Škola biznisa6
Journal of Cleaner Production6
Marketing5
Revizor4
Najčešće citirani autori (poslednjih 5 godina)
Radović-Marković Mirjana16
Krstić Milan16
Ilić Đurđijana15
Čukanović-Karavidić Marija13
Karavidić Slavko10
Ivković Dragan10
Vujičić Slađana9
Martinović M.9
Vesić Tamara8
Viduka D.7