Mining and Metallurgy Engineering Bor - Portret

Tematska oblast:

Časopis Mining and Metallurgy Engineering Bor objavljuje originalne radove koji ranije nisu objavljeni: originalne naučne članke, naučne članke, pregledne članke, stručne i tehničke članke.

Časopis izlazi dva puta godišnje i indeksiran je i apstrahiran u SCIndeksu. Takođe, časopis je digitalno i u štampanom obliku arhiviran u Narodnoj biblioteci Srbije.

Časopis objavljuje radove sa sledećim temama: Rudarstvo; Podzemno i Površinsko Rudarstvo; Priprema Mineralnih Sirovina; Geologija; Mineralogija; Petrologija; Geomehanika; Metalurgija; Materijali; Tehnologija; i druge srodne oblasti nauke.

Klasifikacija:
Bibliometrijska
energetske tehnologije i rudarstvo
Frascati, modifikovana
inženjerstvo i tehnologija - inženjerske nauke, ostale
Istraživačke teme:
Rudarstvo; Metalurgija; Podzemna; Površinska; Priprema mineralnih sirovina; Materijali

Vrsta radova

Tipovi referenci

Citatni profil:
Najčešće citirani časopisi (poslednjih 5 godina)
Mining and Metallurgy Engineering Bor111
International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences14
Studies in Informatics and Control8
Electrochimica Acta7
Journal of Hazardous Materials7
Minerals Engineering7
Tehnika7
Journal of Colloid and Interface Science5
Resources Policy5
Bakar4
Najčešće citirani autori (poslednjih 5 godina)
Kržanović Daniel68
Rajković Radmilo59
Ljubojev Milenko37
Mikić Miomir34
Vušović Nenad26
Stepanović Saša21
Stanić Nikola21
Zavadskas Edmundas Kazimieras20
Miletić Slavica17
Gomilanović Miljan16