Journal of Engineering Management and Competitiveness (JEMC) - Portret

Tematska oblast:

Inženjerski menadžment: Menadžment (generalno), Upravljanje održavanjem, Istraživanje i razvoj, Upravljanje inovacijama, Upravljanje kvalitetom, Mala i srednja preduzeća i preduzetništvo, Strateški i operativni menadžment, Kvantitativne i kvalitativne metode i modeli u menadžmentu, Operaciona istraživanja, Logistika, Simulacije, Statistiki modeli, Ekonomski modeli i ekonometrija, Upravljanje rizicima, Upravljanje ljudskim resursima, Upravljanje znanjem, Zaštita životne sredine i unapređenje.

Menadžment i informacioni sistemi: Upravljanje odnosima sa klijentima, Baze podataka za upravljanje, Informacioni sistemi u menadžmentu, Informacioni sistemi za podršku odlučivanju, Ekspertski sistemi, E-poslovanje.

Marketing menadžment: Marketing strategije, Konkurentnost i faktori konkurentnosti, Brend menadžment, Marketing menadžment u MSP sektoru, Odnosi s javnošću, Poslovna komunikacija, Marketing komunikacije, Novi modeli u marketing menadžmentu, Upravljanje uslugama.

Klasifikacija:
Bibliometrijska
(a) društvene nauke - ekonomija
(b) društvene nauke - ostale društvene nauke
Frascati, modifikovana
društvene nauke - društvene, ostale
Istraživačke teme:
Inženjerski menadžment; Upravljanje kvalitetom; Menadžment informacioni sistemi; Marketing menadžment; MSP i preduzetništvo; Razvoj poslovanja i konkurentnost

Vrsta radova

Tipovi referenci

Citatni profil:
Najčešće citirani časopisi (poslednjih 5 godina)
Journal of Engineering Management and Competitiveness (JEMC)82
Entrepreneurship: Theory and Practice19
Journal of Business Venturing18
Sustainability18
Technovation17
Journal of Business Research15
Journal of Cleaner Production15
Journal of Applied Psychology14
Academy of Management Journal13
Journal of Management12
Najčešće citirani autori (poslednjih 5 godina)
Đorđević Dejan56
Ćoćkalo Dragan56
Nikolić Milan39
Taguchi G.24
Bogetić Srđan24
Bakator Mihalj22
Terek Edit21
Popović B.20
Lukić Radojko14
Vorkapić Miloš13