Journal of Engineering Management and Competitiveness (JEMC) - Portret

Tematska oblast:

Inženjerski menadžment: Menadžment (generalno), Upravljanje održavanjem, Istraživanje i razvoj, Upravljanje inovacijama, Upravljanje kvalitetom, Mala i srednja preduzeća i preduzetništvo, Strateški i operativni menadžment, Kvantitativne i kvalitativne metode i modeli u menadžmentu, Operaciona istraživanja, Logistika, Simulacije, Statistiki modeli, Ekonomski modeli i ekonometrija, Upravljanje rizicima, Upravljanje ljudskim resursima, Upravljanje znanjem, Zaštita životne sredine i unapređenje.

Menadžment i informacioni sistemi: Upravljanje odnosima sa klijentima, Baze podataka za upravljanje, Informacioni sistemi u menadžmentu, Informacioni sistemi za podršku odlučivanju, Ekspertski sistemi, E-poslovanje.

Marketing menadžment: Marketing strategije, Konkurentnost i faktori konkurentnosti, Brend menadžment, Marketing menadžment u MSP sektoru, Odnosi s javnošću, Poslovna komunikacija, Marketing komunikacije, Novi modeli u marketing menadžmentu, Upravljanje uslugama.

Klasifikacija:
Bibliometrijska
(a) društvene nauke - ekonomija
(b) društvene nauke - ostale društvene nauke
Frascati, modifikovana
društvene nauke - društvene, ostale
Istraživačke teme:
Inženjerski menadžment; Upravljanje kvalitetom; Menadžment informacioni sistemi; Marketing menadžment; MSP i preduzetništvo; Razvoj poslovanja i konkurentnost

Vrsta radova

Tipovi referenci

Citatni profil:
Najčešće citirani časopisi (poslednjih 5 godina)
Journal of Engineering Management and Competitiveness (JEMC)87
Entrepreneurship: Theory and Practice19
Sustainability19
Journal of Business Venturing18
Journal of Cleaner Production18
Technovation17
Journal of Applied Psychology16
Information and Software Technology15
Journal of Business Research15
Academy of Management Journal13
Najčešće citirani autori (poslednjih 5 godina)
Đorđević Dejan59
Ćoćkalo Dragan58
Nikolić Milan39
Bogetić Srđan25
Taguchi G.24
Bakator Mihalj23
Terek Edit22
Popović B.20
Lukić Radojko16
Bešić Cariša14