Fizičko vaspitanje i sport kroz vekove - Portret

Klasifikacija:
Bibliometrijska
društvene nauke - ostale društvene nauke
Frascati, modifikovana
društvene nauke - društvene, ostale

Vrsta radova

Tipovi referenci

Citatni profil:
Najčešće citirani časopisi (poslednjih 5 godina)
Facta universitatis - series: Physical Education and Sport10
Fizička kultura10
European Journal of Applied Physiology9
Medicine and Science in Sports and Exercise9
Sports Medicine9
Journal of physical therapy science8
Journal of Applied Physiology8
Journal of Sports Sciences7
Sociology of Sport Journal5
Kineziologija4
Najčešće citirani autori (poslednjih 5 godina)
Burhaein Erick48
Živanović Nenad32
Pavlović Petar D.18
Phytanza Diajeng Tyas Pinru14
Stanković Veroljub11
Šiljak Violeta11
Radoš Jovo11
Popović Dušan B.11
Jokanović Miloš11
Malacko Julijan9