Artefact - Portret

Tematska oblast:

ARTEFACT je umetničko-naučno-stručni časopis Fakulteta umetnosti u Nišu koji objavljuje naučne i stručne radove iz oblasti umetnosti, kao i radove iz oblasti humanističkih i društvenih nauka, sa neobjavljenim rezultatima naučnih istraživanja i novim empirijskim iskustvima. U časopisu se objavlјuju i prikazi monografskih publikacija.

Klasifikacija:
Bibliometrijska
humanističke nauke - ostale humanističke nauke
Frascati, modifikovana
humanističke nauke - humanističke, ostale
Istraživačke teme:
umetnost; obrazovanje

Vrsta radova

Tipovi referenci

Citatni profil:
Najčešće citirani časopisi (poslednjih 5 godina)
Journal of Research in Music Education10
Pedagogija5
Godišnjak grada Beograda4
Norma4
Pedagoška stvarnost4
Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu 3
Music Educators Journal3
Nastava i vaspitanje3
Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja3
British Journal of Music Education2
Najčešće citirani autori (poslednjih 5 godina)
Bužarovski D.12
Marinković S.9
Bogunović Blanka9
Sabo A.7
Islam A.7
Jordanoska T.6
Božanić Z.6
Vasiljević Z.M.5
Sims Wendy L.5
Ivanović M.5