Journal Resuscitatio Balcanica - Portret

Tematska oblast:

Journal Resuscitatio Balcanica je kvartalni interdisciplinarni medicinski časopis čiji je izdavači Resuscitacioni savet Srbije. Objavljeni radovi se odnose na etiologiju, patofiziologiju i prevenciju srčanog zastoja, obuku za reanimaciju, kliničku reanimaciju,sisteme brzog odgovora i etička pitanja u resuscitacionoj medicini.Istraživački radovi eksperimentalne resuscitacije (uključujući studije na životinjama) objavljuju se povremeno, samo ako su izuzetno interesantni i direktno se odnose na kliničku kardiopulmonalnu resuscitaciju. Radovi koji se odnose na traumu objavljuju se povremeno, ali većina njih se tiče specifičnog traumatskog srčanog zastoja. Dobrodošla su pisma uredniku, posebno u vezi sa člancima koji su objavljeni u Journal Resuscitatio Balcanica. Journal Resuscitatio Balcanica ne objavljuje prikaze slučajeva.

Klasifikacija:
Bibliometrijska
medicina - medicina, nauke o zdravlju
Frascati, modifikovana
medicinske nauke - medicina, nauke o zdravlju
Istraživačke teme:
Resuscitacija; CPR trening; kardiopulmonalna resuscitacija; srcani zastoj; CPR edukacija; Etika

Vrsta radova

Tipovi referenci

Citatni profil:
Najčešće citirani časopisi (poslednjih 5 godina)
Resuscitation158
Journal Resuscitatio Balcanica82
Medicina danas34
Circulation22
New England Journal of Medicine17
Stroke16
JAMA: The Journal of the American Medical Association13
Critical Care Medicine8
American Journal of Emergency Medicine6
European Heart Journal6
Najčešće citirani autori (poslednjih 5 godina)
Jakšić-Horvat Kornelija57
Fišer Zlatko54
Raffay Violetta47
Budimski Mihaela46
Tijanić Jelena27
Vlajović Slađana21
Soar Jasmeet21
Momirović-Stojković Milena20
Milić Saša20
Holcer-Vukelić Snežana20