Journal Resuscitatio Balcanica - Portret

Tematska oblast:

Journal Resuscitatio Balcanica je kvartalni interdisciplinarni medicinski časopis čiji je izdavači Resuscitacioni savet Srbije. Objavljeni radovi se odnose na etiologiju, patofiziologiju i prevenciju srčanog zastoja, obuku za reanimaciju, kliničku reanimaciju,sisteme brzog odgovora i etička pitanja u resuscitacionoj medicini.Istraživački radovi eksperimentalne resuscitacije (uključujući studije na životinjama) objavljuju se povremeno, samo ako su izuzetno interesantni i direktno se odnose na kliničku kardiopulmonalnu resuscitaciju. Radovi koji se odnose na traumu objavljuju se povremeno, ali većina njih se tiče specifičnog traumatskog srčanog zastoja. Dobrodošla su pisma uredniku, posebno u vezi sa člancima koji su objavljeni u Journal Resuscitatio Balcanica. Journal Resuscitatio Balcanica ne objavljuje prikaze slučajeva.

Klasifikacija:
Bibliometrijska
medicina - medicina, nauke o zdravlju
Frascati, modifikovana
medicinske nauke - medicina, nauke o zdravlju
Istraživačke teme:
Resuscitacija; CPR trening; kardiopulmonalna resuscitacija; srcani zastoj; CPR edukacija; Etika

Vrsta radova

Tipovi referenci

Citatni profil:
Najčešće citirani časopisi (poslednjih 5 godina)
Resuscitation171
Journal Resuscitatio Balcanica83
Medicina danas36
Circulation32
New England Journal of Medicine25
Stroke16
JAMA: The Journal of the American Medical Association15
American Journal of Emergency Medicine11
Critical Care Medicine8
Lancet8
Najčešće citirani autori (poslednjih 5 godina)
Jakšić-Horvat Kornelija60
Fišer Zlatko56
Raffay Violetta48
Budimski Mihaela48
Soar Jasmeet29
Tijanić Jelena27
Nolan Jerry P.24
Vlajović Slađana22
Milić Saša22
Momirović-Stojković Milena21