CM: Communication and Media - Portret

Tematska oblast:

Časopis CM: Communication and Media objavljuje originalne naučne radove i pregledne radove iz oblasti komunikologije, medijskih studija, upravljanja komunikacijom, odnosa s javnošću i advertajzinga. Kao jedini časopis iz oblasti komuniciranja i medija u Srbiji, CM ima za cilj uspostavljanje veza između domaćeg i inostranog naučno-istraživačkog rada, kao i promociju mladih istraživača i njihovih kvalitetnih radova. Dinamične promene u medijskom prostoru Srbije i balkanskih zemalja, kao i međunarodni medijski trendovi i izazovi predstavljaju posebnu oblast na koju se časopis CM fokusira.

Klasifikacija:
Bibliometrijska
(a) društvene nauke - filozofija, sociologija i političke nauke
(b) društvene nauke - ostale društvene nauke
Frascati, modifikovana
društvene nauke - društvene, ostale
Istraživačke teme:
komunikologija; medijske studije, upravljanje komunikacijom; odnosi s javnošću; advertajzing

Vrsta radova

Tipovi referenci

Citatni profil:
Najčešće citirani časopisi (poslednjih 5 godina)
CM: Communication and Media33
European Journal of Communication14
Politika13
Sociologija13
Journalism12
Feminist Media Studies12
Journal of Broadcasting and Electronic Media11
New Media and Society11
Sex Roles9
International Communication Gazette8
Najčešće citirani autori (poslednjih 5 godina)
Radojković Miroljub28
Freud S.16
-Savet za štampu13
Lacan J.13
Turčilo L.12
Stojković B.11
Nušić B.10
Mccombs M.10
Kleut J.10
Hall S.10