Scripta Medica - Portret

Tematska oblast:

Scripta Medica objavljuje članke iz svih oblasti medicine: preventivne, kliničke i eksperimentalne. To uključuje originalne članke, pregledne članke, posebne članke, aktuelne teme, članke iz istorije medicine i prikaze slučajeve. Časopis takođe objavljuje uvodničke članke, zasnovane na člancima koji se pojavljuju u istoj svesci ili na nekim drugim važnim temama.

Klasifikacija:
Bibliometrijska
medicina - medicina, nauke o zdravlju
Frascati, modifikovana
medicinske nauke - medicina, nauke o zdravlju
Istraživačke teme:
Opšta medicina; Preventivna medicina; Klinička medicina; Eksperimentalna medicina

Vrsta radova

Tipovi referenci

Citatni profil:
Najčešće citirani časopisi (poslednjih 5 godina)
New England Journal of Medicine45
Scripta Materialia44
Lancet43
JAMA: The Journal of the American Medical Association37
PLoS One28
Circulation23
European Heart Journal22
Anesthesiology20
Diabetes care20
Journal of the American College of Cardiology18
Najčešće citirani autori (poslednjih 5 godina)
-World Health Organization (WHO)36
Igić Rajko26
Kurjak Asim21
Bhandari Sudhir19
Stojiljković Miloš P.17
Škrbić Ranko16
Balint Bela16
Tak Amit12
Kakkar Shivankan11
Dube Amitabh11