Zbornik radova Pedagoškog fakulteta, Užice - Portret

Tematska oblast:

Časopis se bavi problematikom obrazovanja, vaspitanja, nastave, kao i razvojem i napredovanjem dece i mladih. Tematske oblasti su iz nauka i naučnih disciplina koje se bave vaspitanjem, obrazovanjem i nastavom u cilju njihovog unapređivanja i modernizacije. Oblasti pokrivaju vaspitno-obrazovni i nastavni proces od osnovnoškolske, preko srednjoškolske do univerzitetske nastave kao i predškolsko vaspitanje i obrazovanje.

Klasifikacija:
Bibliometrijska
društvene nauke - pedagogija i psihologija
Frascati, modifikovana
društvene nauke - nauke o obrazovanju
Istraživačke teme:
vaspitanje; obrazovanje; nastava; metodike nastave

Vrsta radova

Tipovi referenci

Citatni profil:
Najčešće citirani časopisi (poslednjih 5 godina)
Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja21
Nastava i vaspitanje12
Pedagogija12
Journal of Personality and Social Psychology11
Zbornik radova Učiteljskog fakulteta, Užice9
Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu 8
Psihologija8
Pedagoška stvarnost7
American Psychologist6
Naučni sastanak slavista u Vukove dane6
Najčešće citirani autori (poslednjih 5 godina)
Deci Edward L.17
Ryan Richard M.15
Jevtić Bisera S.6
Stamatović Jelena D.5
Stakić M.5
Nikolić M.5
Mihić Vladimir5
Pelletier Luc G.4
Jevtić B.4
Đorđević Mariola Z.4