Naučne publikacije Državnog univerziteta u Novom Pazaru. Serija B, Društvene & humanističke nauke - Portret

Tematska oblast:

Primarni cilj časopisa jeste da objavljuje originalne naučne članke, pregledne članke, prikaze knjiga, prikaze održanih naučnih konferencija i stručne članke u relevantnim oblastima ekonomije, menadžmenta, prava, politikologije, sociologije, filozofije, psihologije i filologije. Samo originalni rukopisi koji ranije nisu publikovani i nisu podneti za objavljivanje negde drugde, mogu biti podneti.

Istraživačke teme:
ekonomija; pravo; sociologija; filozofija; psihologija; filologija

Vrsta radova

Tipovi referenci

Citatni profil:
Najčešće citirani časopisi (poslednjih 5 godina)
British Food Journal10
Ekonomika preduzeća7
Naučne publikacije Državnog univerziteta u Novom Pazaru. Serija B, Društvene & humanističke nauke7
Journal of Personality and Social Psychology6
Marketing6
Ekonomika poljoprivrede5
Južnoslovenski filolog5
Onomatološki prilozi5
Sociološki pregled5
Srpski jezik - studije srpske i slovenske5
Najčešće citirani autori (poslednjih 5 godina)
Krstić Bojan15
Ristić L.10
Faigenbaum Avery D.10
Johnson David W.7
Gligorijević Ž.7
Fitzgerald F.S.7
Vujičić M.6
Šćepanović M.6
Pižurica M.5
-World Health Organization4