Naučne publikacije Državnog univerziteta u Novom Pazaru. Serija B, Društvene & humanističke nauke - Portret

Tematska oblast:

Primarni cilj časopisa jeste da objavljuje originalne naučne članke, pregledne članke, prikaze knjiga, prikaze održanih naučnih konferencija i stručne članke u relevantnim oblastima ekonomije, menadžmenta, prava, politikologije, sociologije, filozofije, psihologije i filologije. Samo originalni rukopisi koji ranije nisu publikovani i nisu podneti za objavljivanje negde drugde, mogu biti podneti.

Istraživačke teme:
ekonomija; pravo; sociologija; filozofija; psihologija; filologija

Vrsta radova

Tipovi referenci

Citatni profil:
Najčešće citirani časopisi (poslednjih 5 godina)
British Food Journal10
Naučne publikacije Državnog univerziteta u Novom Pazaru. Serija B, Društvene & humanističke nauke7
Ekonomika preduzeća7
Marketing6
Journal of Personality and Social Psychology6
Južnoslovenski filolog5
Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu5
Ekonomika poljoprivrede5
Onomatološki prilozi5
Sociološki pregled5