Add to MyProfile  

(RELAKW: pacijent)

Limit to articles


in mySelection [0]
articles: 1 - 10 from 22 sort by: 
puni tekst
Jandrić-Kočič Marijana C., Knežević Snežana B.
Timočki medicinski glasnik, vol. 45, iss. 4, pp. 140-144, 2020
puni tekst
Jovanović Stevan, Kekuš Divna, Stojanović-Jovanović Biljana
Sestrinska reč, vol. 23, iss. 80, pp. 7-10, 2020
puni tekst
Petrov-Kiurski Miloranka Đ., Živanović Slavoljub R., Kondić-Ivanović Nadežda Đ.
Opšta medicina, vol. 25, iss. 1-2, pp. 9-20, 2019
puni tekst
Ampovska Marija
Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, vol. 58, iss. 85, pp. 37-54, 2019
puni tekst
Rajaković Dušan, Milovanović Anatolij
Megatrend revija, vol. 16, iss. 1, pp. 111-121, 2019
puni tekst
Lakić Biljana, Turajlić Saša, Petrović Verica
Biomedicinska istraživanja, vol. 10, iss. 2, pp. 128-135, 2019
puni tekst
Jandric-Kočić Marijana C.
Opšta medicina, vol. 25, iss. 1-2, pp. 37-41, 2019
puni tekst
Damnjanović Kaja, Ilić Sandra, Teovanović Predrag
Psihološka istraživanja, vol. 22, iss. 2, pp. 239-254, 2019
puni tekst
Joksic Ivan
Bezbednost, Beograd, vol. 60, iss. 1, pp. 68-79, 2018
puni tekst
Totić Mirza
Medicinski glasnik Specijalne bolnice za bolesti štitaste žlezde i bolesti metabolizma 'Zlatibor', vol. 22, iss. 64, pp. 33-62, 2017
in mySelection [0]
articles: 1 - 10 from 22 sort by: