Add to MyProfile  

(RELAKW: prava poreskih obveznika)

Limit to articles

in mySelection [0]
articles: 1 - 3 from 3 sort by: 
Anđelković Mileva
Strani pravni život, iss. 3, pp. 163-178, 2008
Vranješ Mile
Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 38, iss. 3, pp. 85-97, 2004
Anđelković Mileva
Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, iss. 42, pp. 159-176, 2002
in mySelection [0]
articles: 1 - 3 from 3 sort by: