Add to MyProfile  

(RELAKW: risk factors)

Limit to articles


in mySelection [0]
articles: 1 - 10 from 728 sort by: 
puni tekst
Vulović Tatjana, Ristanović Aleksandra, Vuković Rade, Veljović Milić
Vojnosanitetski pregled, vol. 78, iss. 5, pp. 567-569, 2021
puni tekst
Grujičić Jovan, Nikolić Aleksandra
Zdravstvena zaštita, vol. 50, iss. 2, pp. 57-72, 2021
puni tekst
Kovačević Marijana, Kovačević Maksim, Prodanović Verica, Čančar Olivera, Mališ Snežana, Čančar Vladimir, Đukanović Ljubica
Srpski arhiv za celokupno lekarstvo, vol. 149, iss. 5-6, pp. 295-300, 2021
puni tekst
Zorić Jelena, Vuković Miloš, Lovrenski Aleksandra, Samardžija Golub, Andrejić-Višnjić Bojana, Panjković Milana
Vojnosanitetski pregled, vol. 78, iss. 6, pp. 621-626, 2021
puni tekst
Ćirković Milan, Božić Ksenija, Petronijević Nataša, Nikolić Tatjana
Vojnosanitetski pregled, vol. 78, iss. 2, pp. 186-191, 2021
puni tekst
Vujović Dragana, Lukač Marija, Sretenović Aleksandar, Pejanović Jelena, Jovanović Branislav, Pavićević Polina, Krstajić Tamara, Trajković Goran, Pavlović Vedrana, Topličić Đorđe, Sinđić-Antunović Sanja
Vojnosanitetski pregled, vol. 78, iss. 1, pp. 72-76, 2021
puni tekst
Stijović Vesna, Piperac Pavle, Begović Biljana, Grujičić Sandra
Zdravstvena zaštita, vol. 50, iss. 2, pp. 13-28, 2021
puni tekst
Stevanović Marko, Cvetković Andrijana, Stošović-Kalezić Ivana, Bukumirić Zoran, Milojković Zoraida, Martinović Brankica, Stevanović Nikola, Lazić Dragoslav, Jovičić Olivera, Ivanović Mirjana
Vojnosanitetski pregled, vol. 78, iss. 2, pp. 207-214, 2021
puni tekst
Milanović Milena, Bogdanović Nikolina, Jakšić Milica, Miličić-Lazić Minja
Stomatološki glasnik Srbije, vol. 68, iss. 2, pp. 79-85, 2021
puni tekst
Savić Borivoje, Stanojlović Svetlana, Stojković Milenko, Mišić Miroslav, Savić Božidar, Draganić Veselin
Vojnosanitetski pregled, vol. 78, iss. 1, pp. 35-39, 2021
in mySelection [0]
articles: 1 - 10 from 728 sort by: