Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:23
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2006, vol. 54, br. 1, str. 119-134
Prigovor trećeg lica u izvršnom postupku
Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet, Srbija
Ključne reči: izvršenje; prigovor; razlozi; postupak
Sažetak
U ZIP-u iz 2000. zakonodavac nije uredio instrumente pravne zaštite prava trećih lica koja mogu biti ugrožena u izvršnom postupku. Problem je bio razrešavan na dva načina. Prvo, treće lice je moglo izlučnom tužbom da pokrene parnični postupak. Drugo, prigovor trećeg lica je dozvoljen širokim tumačenjem odredbe člana 49. stav 3. ZIP-a iz 2000. U toj situaciji sporno je bilo pitanje procesnih odredbi koje bi se primenile na datu situaciju. U praksi se redovno dešava da prava trećih lica budu povređena sprovođenjem izvršenja. Od sudskog izvršioca ne može se očekivati da prilikom sprovođenja izvršenja za svaku stvar koja se nalazi u posedu dužnika posebno utvrđuje svojinski status. S tim u vezi, redovno se radnjama prinudnog izvršenja obuhvataju i stvari i prava koja pripadaju trećim licima. Zbog toga se zakonodavac u novom ZIP-u iz 2004. opredelio da ponovo uvede prigovor kao primarno sredstvo zaštite trećih lica u izvršnom postupku. Treće lice koje tvrdi da ima pravo na predmetu izvršenja može štititi svoja prava prigovorom sve do okončanja izvršnog postupka. Alternativno, treće lice može i da pokrene parnicu. Naravno, da bi se zahtevu trećeg lica udovoljilo, potrebno je da je njegovo pravo takvog kvaliteta da sprečava izvršenje. Stoga se intervencija zakonodavca kojom su trećim licima u izvršnom postupku ponovo obezbeđena pravna sredstva za zaštitu njihovih prava čini opravdanom. Odsustvo pravnih sredstava za zaštitu prava trećih lica u izvršnom postupku pokazalo se opasnim i po pravnu sigurnost i po efikasnost izvršenja. Prigovor trećeg lica u izvršnom postupku, ponovo uveden odredbama ZIP-a iz 2004 uspeva da pomiri zahteve efikasnosti i zakonitosti u sprovođenju izvršenja.
Reference
*** (2004) Zakon o izvršnom postupku Republike Srbije. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 125
*** (2000-2001) Zakon o izvršnom postupku. Službeni list SRJ, br. 28/00, 73/00, 71/01, donet 30. juna 2000. godine, stupio na snagu 8. VII 2000
*** (1978) Zakon o izvršnom postupku. Službeni list SFRJ, br. 20
Brox, H., Wolf, W. (1999) Zwangs-vollstreckungsrecht. Munchen
Burgstaller,, Deixler,, Hubner,, Dolinar (1997) Praktisches Zivilprozessrecht II - Außerstreitverfahren und Exekutionsverfahren. Wien
Čizmović, M. (1979) Pravni lekovi u izvršnom postupku. Glasnik advokatske komore Vojvodine, br. 1, str. 10
Holzhammer (1993) Österreichisches Zwangsvollstreckungsrecht. Wien
Hubner, A.D., Klicka, T. (2002) Zivilverfahren. Wien
Ivošević, Z. (1979) Suparničarstvo. doktorska disertacija
Oberhammer, R. (2002) Exekutionsrecht. Wien
Omanović, S. (2005) Glosarijum uz novi ZIP Federacije Bosne i Hercegovine. Sarajevo
Rechberger (1992) Exekutionsverfahren. Wien
Ristić, V. (1999) Komentar ZIP. Beograd
Srećković, N., Lukić, D. (1981) Priručnik sudskog izvršnog postupka. Beograd
Svilanović, G., Šarkić, N. (1996) Položaj stranaka u izvršnom postupku - aktuelna pitanja jugoslovenskog procesnog zakonodavstva. Beograd
Triva, S., Belajac, V., Dika, M. (1984) Sudsko izvršno pravo - opšti deo. Zagreb: Informator
Triva, S., Dika, M. (2004) Parnično procesno pravo. Zagreb
Vorgić, N. Protivljenje trećih lica protiv izvršenja. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu, str. 76
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 08.09.2007.

Povezani članci

Nema povezanih članaka