Metrika

  • citati u SCIndeksu: [8]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2007, vol. 55, br. 2, str. 67-85
Da li je ustavna žalba efikasni pravni lek za suđenje u razumnom roku?
Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet, Srbija
Ključne reči: ustavna žalba; efikasni pravni lek; pravo na suđenje u razumnom roku; Evropska konvencija o ljudskim pravima i osnovnim slobodama; slučaj V.A.M. protiv Srbije
Sažetak
Novi Zakon o Ustavnom sudu Srbije predviđa uvođenje instituta ustavne žalbe i njenog modaliteta "ustavne žalbe u slučaju povrede prava na suđenje u razumnom roku" u pravni sistem Srbije. Povod za uvođenje ovog modaliteta ustavne žalbe kao "efikasnog" pravnog leka u korist građana Srbije bila je neophodnost usklađivanja domaćeg sistema zaštite ljudskih prava sa standardima zaštite predviđenim u Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima i osnovnim slobodama. Presudama Evropskog suda za ljudska prava, posebno presudom u slučaju V.A.M. protiv Srbije, utvrđeno je da Srbija, usled nepostojanja efikasnog pravnog leka za suđenje u razumnom roku, nema odgovarajuće mehanizme zaštite ljudskih prava kada je u pitanju ostvarivanje prava na suđenje u razumnom roku koje je predviđeno čl. 6. Konvencije. Ustavna žalba, poput ustavne tužbe u Hrvatskoj, ovo sistemsko kršenje treba da otkloni. Međutim, realni kapaciteti Ustavnog suda dovode u pitanje dalekosežnost i održivost ovog sredstva.
Reference
*** (2006) Ustav Republike Srbije. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 83
*** (1963) Ustav Socijalističke Republike Srbije. Službeni glasnik SR Srbije, br. 14
*** (1963) Zakon o Ustavnom sudu Srbije. Službeni glasnik SR Srbije, br. 54
*** (1992) Ustav Savezne Republike Jugoslavije. Službeni list Savezne Republike Jugoslavije, br. 1
*** (2003) Ustavna povelja državne zajednice Srbija i Crna Gora. Službeni list Srbije i Crne Gore, br. 1
*** (2003) Povelja o ljudskim i manjinskim pravima i građanskim slobodama. Službeni list Srbije i Crne Gore, br. 6
*** (2003) Zakon o Sudu Srbije i Crne Gore. Službeni list Srbije i Crne Gore, br. 26
*** (2007) Predmet V. A. M. protiv Srbije, predstavka br. 39177/2005. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 53
*** (2007) Tomić protiv Srbije 25959/06. http://www.echr.coe.int, 01.decembar 2007
*** (2007) Jevremović protiv Srbije 3150/05. http://www.echr.coe.int, 01.decembar 2007
*** (2007) Ilić protiv Srbije 30132/04. http://www.echr.coe.int, 01.decembar 2007
*** (2007) Stevanović protiv Srbije 26642/05. http://www.echr.coe.int, 01.decembar 2007
*** (2001) Rajak protiv Hrvatske 49706/99. http://www.echr.coe.int., 4.decembar 2007
*** (2001) Horvat protiv Hrvatske 51585/99. http://www.echr.coe.int., 4.decembar 2007
*** (2002) Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske. Narodne novine, br. 49
*** (2007) Ustavni sud Republike Hrvatske, odluka: U-IIIA /817/2005. www. usud. hr., 05. decembar
*** (2005) Zakon o sudovima. Narodne novine, br. 150
*** (2007) Povlači se predsednik Ustavnog suda. http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2006&mm=09&dd=13&nav_category=12&nav_id=211568&fs=1, 10.decembar
*** (2007) Skupština ponovo o Ustavnom sudu. http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2007&mm=11&dd=06 &nav_id=270995, 10.decembar
*** (2007) Zakon o Ustavnom sudu. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 109
*** (2003-2005) Službeni list Srbije i Crne Gore - Međunarodni ugovori. br. 9/2003, 5/2005
*** (1990) Ustav Republike Srbije. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 1
*** (1978) Ustav Socijalističke Republike Srbije. Službeni glasnik SR Srbije, br. 8
Cerović, D. (2004) Ustavna žalba i upravna stvar. Podgorica: Službeni list Republike Crne Gore
Đurić, V. (2000) Ustavna žalba. Beograd: Beogradski centar za ljudska prava
Mališić, M. (2007) Šafar protiv Srbije 41513/05. http:// www.echr.coe.int, 01.decembar 2007
Marković, R. (2006) Predgovor - kritički pogled. u: Ustav Republike Srbije od 2006, Beograd: Justinijan, 51
Marković, R. (2006) Ustav Republike Srbije iz 2006 - kritički pogled. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 54, br. 2, str. 5-46
Nenadić, B. (2007) Neposredna zaštita ljudskih sloboda i prava pred Ustavnim sudom Srbije u projektima novog Ustava Srbije. http://www.informator.co.yu /informator/tekstovi/tema _405.htm, 04.decembar
Pajvančić, M. (2007) Ustavno pravo - ustavne institucije. Novi Sad: Pravni fakultet - Centar za izdavačku delatnost
Stjepanović, N. (1978) Upravno pravo SFRJ. Beograd: Privredni pregled
Stojanović, D.M. (2007) Ustavno pravo. Niš: Sven, druga knjiga
Šolić, N. (2007) Uticaj presude Evropskog suda za ljudska prava na postupak pred domaćim sudovima, slučaj V. A. M. protiv Srbije. Lex Forum, 1/24
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 26.03.2008.

Povezani članci

Nema povezanih članaka