Metrika

  • citati u SCIndeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2007, vol. 55, br. 2, str. 86-97
Slabost krivične presude u Srbiji krajem XIX i početkom XX veka
Univerzitet u Kragujevcu, Pravni fakultet
Ključne reči: olakšavajuće okolnosti; robija-dobrija; uslovni otpust; pomilovanje; strah od osvete
Sažetak
U članku se analizira slabost krivičnih presuda sa unutrašnjeg i spoljnog aspekta. Sa unutrašnjeg aspekta, presude su bile slabe zbog nekritičke upotrebe olakšavajućih okolnosti. U fazi izvršenja, presuda se slabila besprimernim besposličenjem u zatvorima. Najzad, brojna nekritička pomilovanja i uslovni otpusti bili su svojevrsni udari na presude, koji su ih spolja slabili. Glavni uzrok slabosti krivične presude autor nalazi u sudijskom strahu od moguće osvete osuđenika ili njihovih rođaka. S obzirom na slabost policije, taj strah je bio realan.
Reference
*** (1910) Projekat i motivi Kaznenog zakonika za Kraljevinu Srbiju. Beograd
*** (1914) Rad pravničkog udruženja. Arhiv PDN, XVII, 4/300
*** (1910) Policija i bezbednost u Beogradu. Policija, 4/99
*** (1911) Policijske reforme. Policija, 18-19/552
*** (1868) Sud ubicama kneza Mihaila. Beograd
Cenić, Đ.D. (1866) Objašnjenje Kaznitelnog zakonika za Knjažestvo Srbiju. Beograd
Jovanović, M. (1914) Je li to sud?. Arhiv PDN, XVII, 4/292-293
Jovanović, M.P. (1910) Olakšavne i otežavne okolnosti u krivičnim delima. Arhiv za pravne i društvene nauke (Arhiv PDN), IX, 4/247
Krstić, N. (2007) Dnevnik - javni život. Beograd, III
Krstić, N. (2006) Dnevnik - javni život. Beograd, II
Krstić, V. (1912) Upotreba žandarma u kvartu. Policija, 8/233-234
Lozanić, M. (1912) Naše društvo i policija. Policija, 5/137
Marković, B. (1908) Sredstva za zamenu kratkovremene kazne lišenjem slobode. Arhiv PDN, V, 2/153
Marković, B. (1914) Rasprave iz krivičnog postupka. Beograd
Niketić, G., ur. (1911) Kazneni zakonik i krivični sudski postupak Kraljevine Srbije - protumačeni odlukama opšte sednice i odeljenja Kasacionoga suda. Beograd: G. Kon
Pavlović, M. (2005) Srpska pravna istorija. Kragujevac
Pavlović, M. (1997) Preobraženski ustav - prvi srpski ustav. Kragujevac, str. 362-365
Stanojević, S., ur. (1928) Narodna enciklopedija srpsko-hrvatsko-slovenačka. Zagreb
Stevanović, M. (1887) Opet o priznanju krivca kao olakšavnoj okolnosti. Branič, 8
Stolpović, D. (1907) Kako naša porota sudi. Arhiv PDN, II, 2/183
Stolpović, D.E. (1907) Nekoliko reči povodom pitanja o uslovnoj osudi - beleške. Arhiv PDN, II, 6/426-427
Vasiljević, T., Cenić, Đ.D. (1987) Razvoj krivičnopravne misli u Srbiji XIX veka. Beograd
Živanović, Ž. (1923) Politička istorija Srbije u drugoj polovini devetnaestog veka. Beograd: Izdavačka knjižarnica Gece Kona, knj. I
Žujović, M. (1887) Pogled na stanje naših kaznenih zavoda za 1883-1884-1885 god. Branič, 3/166-167
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 26.03.2008.

Povezani članci

Anali Pravnog fak Beograd (2012)
Pitanje broja narodnih poslanika
Pavlović Marko

Anali Pravnog fak Beograd (1993)
Jovan Filipović - zaboravljeni filozof prava
Simić Miroljub D.

Zb Pravnog fak Novi Sad (2004)
Položaj maloletnika u krivičnom pravu Srbije od Prvog ustanka do 1918. godine
Perić Obrad M.

prikaži sve [46]