Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2008, vol. 56, br. 2, str. 47-68
Kumulativno glasanje za izbor članova uprave - II deo
Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet
Ključne reči: kumulativno glasanje; klasifikovana uprava; upravni odbor; razrešenje članova uprave; akcionarsko društvo
Sažetak
Razvoj korporativnog upravljanja je poslednjih decenija iznedrio veliki broj novih pravnih instituta, među kojima se ističe i kumulativno glasanje. Osim činjenice da je kumulativno glasanje moderna tema, o kojoj evropska teorija i praksa još uvek nisu dale konačan sud, podsticaj za pisanje ovog članka autor je pronašao i u okolnosti da je ovakav modalitet glasanja akcionara dozvoljen Zakonom o privrednim društvima, a preciziran i pojašnjen Kodeksom korporativnog upravljanja. U tom pogledu je potrebno objasniti postojeća rešenja i dati smernice društvima o poželjnim pravcima njihove implementacije, ali i ukazati na sporne aspekte u primeni kumulativnog glasanja. U prvom delu članka, objavljenom u prethodnom broju ovog časopisa, bilo je reči o pojmu, dejstvima i primeni direktnog glasanja, kao uobičajenog načina glasanja akcionara, osnovnim karakteristikama kumulativnog glasanja i pretpostavkama za njegovu primenu. Autor je u tom delu članka detaljno objasnio i način primene kumulativnog glasanja, uz naglašavanje brojnih problema koji mogu dovesti do nepravičnih i nepoželjnih ishoda. U ovom delu članka su prikazana najznačajnija ograničenja kumulativnog glasanja, među kojima se posebno izdvajaju: smanjenje broja članova uprave, ukidanje kumulativnog glasanja, jednaka podela glasova, uvođenje klasifikovane uprave, razrešenje člana uprave imenovanog od strane manjinskih akcionara i popunjavanje upražnjenih mesta u upravi. Analiza ograničenja je od velikog značaja, jer od njih zavisi domen primene i efikasnost ovakvog načina glasanja. U poslednjem delu rada biće pokazano da je kumulativno glasanje institut koji se može sa podjednakom argumentacijom napadati i braniti, zbog čega je nemoguće dati nedvosmislen zaključak u prilog opravdanosti njegovog uvođenja.
Reference
*** (2004) Zakon o privrednim društvima. Službeni glasnik RS, br. 125, čl. 154, 309, 327, 330
*** (2007) Korporativno upravljanje - priručnik. Beograd: International Finance Corporation, 91
*** (2006) Kodeks korporativnog upravljanja. Službeni glasnik RS, br. 1, čl. 174
Adkins, L.D. (1955) Corporate democracy and classified directors. Business Lawyer, 11, 37
Arsić, Z. (2007) Ništavost odluka skupštine akcionarskog društva. Pravo i privreda, vol. 44, br. 1-4, str. 11-18
Arsić, Z. (2004) Kumulativno glasanje za izbor članova odbora direktora. Pravni život, vol. 53, br. 11, str. 47-55
Axley, R.E. (1950) The case against cumulative voting. Wisconsin Law Review, 281
Bainbridge, S.M. (2002) Corporation law and economics. New York: Foundation Press, 447-448
Barbić, J. (2000) Pravo društava. Zagreb, 418
Bhagat, S., Brickley, J. (1984) Cumulative voting: The value of minority shareholder voting rights. Journal of Law and Economy, 27, 353-355
Bowes, H.E., de Bow, L.A. (1937) Cumulative voting at elections of directors of corporations. Minnesota Law Review, 21, 356
Campbell, W. (1955) The origin and growth of cumulative voting for directors. Business Lawyer, 10/14
Davies, P.L. (2000) The board of directors: Composition, structure, duties and powers. u: Company Law Reform in OECD Countries: A Comparative Outlook of Current Trends, Stockholm, www.oecd.org/dataoecd21/30/1857291.pdf, 13
Emanuel, S.L. (1997) Corporations. New York: Emanuel Publishing Co, 62-63
Garner, B.A., ur. (1999) Black's law dictionary. St. Paul, Minnesota: West Group, 166
Gevurtz, F.A. (2000) Corporation law. St. Paul, Minn: WEST Group, 485
Gibson, G.D. (1955) Should cumulative voting for directors be mandatory?: A debate. Business Lawyer, 11, 22-23
Hamilton, R.W. (2001) Corporations including partnerships and limited liability companies: Cases and materials. St. Paul, Minn: WEST Group, 497, fn. 5
Hamilton, R.W. (2000) The law of corporations. St. Paul, Minn: WEST Group, 269
Klein, W.A., Coffee, J.C. (2000) Business organization and finance: Legal and economic principles. New York: Foundation Press, 125
Marjanović, D. (2005) Prava manjinskih akcionara prema Zakonu o privrednim društvima. Pravo i privreda, vol. 42, br. 1-4, str. 89-96
Mattes, H. (1975) The burden of the corporate director elected non-cumulatively. California Law Review, 63, 465
Paunović, M. (2005) Zaštita manjinskih akcionara u funkciji stabilnosti pravnog režima direktnih investicija. Pravo i privreda, vol. 42, br. 1-4, str. 77-83
Radonjić, D. (2003) Pravni i matematički aspekti kumulativnog glasanja. Pravo i privreda, vol. 40, br. 5-8, str. 54-62
Radović, V. (2008) Uticaj agencijskih problema na pravo akcionarskih društava i korporativno upravljanje. u: Vasiljević M., Radović V. [ur.] Korporativno upravljanje, Beograd: Pravni fakultet, str. 251-257
Radović, V. (2008) Kumulativno glasanje za izbor članova uprave - I deo. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 56, br. 1, str. 150-164
Rock, V.E., Kanda, H., Kraakman, R. (2005) Significant corporate actions. u: Kraakman R. i dr. [ur.] The Anatomy of Corporate Law: A Comparative and Functional Approach, Oxford: Oxford University Press, 138
Sell, E.W., Fuge, L.H. (1956) Impact of classified corporate directorates on the constitutional right of cumulative voting: A critical evaluation of the Wolfson v. Avery problem. University of Pittsburgh Law Review, 17, 162
Steadman, C.W. (1955) Should cumulative voting for directors be mandatory?: A debate. Business Lawyer, 11, 16
Sturdy, H.F. (1961) Mandatory cumulative voting: An anachronism. Business Lawyer, 16, 570-571
Vasiljević, M. (2007) Korporativno upravljanje - pravni aspekti. Beograd: Pravni fakultet, 72-73
Vasiljević, M. (2005) Kompanijsko pravo - pravo privrednih društava Srbije i EU. Beograd: Pravni fakultet - Centar za publikacije, 292-310
Wymeersch, E. (2001) Some recent trends and developments in company law. u: Working Paper Series, Financial Law Institute, WP 07, 8
Young, G.H. (1950) The case for cumulative voting. Wisconsin Law Review, 1950, 55
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 09.03.2009.

Povezani članci

Anali Pravnog fak Beograd (2008)
Kumulativno glasanje za izbor članova uprave (I deo)
Radović Vuk

Anali Pravnog fak Beograd (2009)
Korporativno upravljanje i agencijski problemi
Vasiljević Mirko

Anali Pravnog fak Beograd (2017)
Teorijske osnove prava nesaglasnih akcionara
Vasiljević Mirko, i dr.

prikaži sve [61]