Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2009, vol. 57, br. 1, str. 249-264
Pravo na zaštitu od nasilja u porodici kao subjektivno građansko pravo
Univerzitet u Kragujevcu, Pravni fakultet
Ključne reči: nasilje u porodici; subjektivno pravo; titulari prava; objekat prava
Sažetak
U važećem porodičnom zakonodavstvu Srbije svoje mesto su našla i pravila o sprečavanju nasilja u porodici. Širokom krugu lica, koje zakon naziva 'članovima porodice', priznato je pravo na zaštitu od porodičnog nasilja kao subjektivno građansko pravo. U ovom radu se analiziraju upravo karakteristike navedenog prava. Polazi se od pojma i pravne prirode prava na zaštitu od nasilja u porodici. Posebno se želelo ukazati na neke osobenosti, poput one da pojam prava na zaštitu od nasilja u porodici obuhvata samo namerne radnje počinioca. Takođe, značajna pažnja se posvetila problemu dokazivanja svojstava titulara prava u situacijama kada osnov porodičnopravne zaštite predstavljaju određeni neformalni odnosi, poput 'emotivne' ili 'seksualne veze'. Na ovom mestu vršilo se poređenje s engleskim pravom koje ima najdužu tradiciju kada je reč o borbi protiv nasilja u porodici. Ukazano je i na neke nelogičnosti u sistemu porodičnopravne zaštite od nasilja u porodici. Takođe je obrađeno pitanje mogućnosti da se homoseksualni partneri pozovu na zaštitu od porodičnog nasilja. Konačno, analizirala su se i lična dobra koja predstavljaju objekat prava na zaštitu od nasilja u porodici.
Reference
*** (2005) Porodični zakon. Službeni glasnik RS, br. 18
*** (2002) Zakon o izmenama i dopunama Krivičnog zakona. Službeni glasnik RS, br. 10
Brown, T., Alexander, R. (2007) Child abuse and family law: Understanding the issues facing human service and legal professionals. Crows Nest, NSW Australia: Allen & Unwin
Draškić, M.M. (2008) Nasilje u porodici - prva presuda Vrhovnog suda Srbije. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 56, br. 2, str. 341-351
Draškić, M.M. (2007) Porodično pravo i prava deteta. Beograd: Pravni fakultet
Freeman, M. (2007) Understanding family law. London: Sweet & Maxwell
Gams, A. (1970) Uvod u građansko pravo. Beograd: Naučna knjiga
Herman, J.L. (2008) Justice from the victim's perspective. u: Freeman M. [ur.] Domestic violence, Hampshire - Burlington: Ashgate Publishing, 202-203
Herring, J. (2007) Family law. Oxford: Pearson-Longman
Masson, J., Bailey-Harris, R., Probert, R. (2008) Cretney principles of family law. London: Sweet & Maxwell
Panov, S. (2006) Nasilje u porodici - aspekt deteta. u: Novo porodično zakonodavstvo - zbornik radova, Kragujevac, 283-284
Panov, S. (2008) Porodično pravo. Beograd: Pravni fakultet
Petrušić, N., Konstantinović-Vilić, S. (2006) Vodič kroz sistem porodičnopravne zaštite od nasilja u porodici. Beograd: Autonomni ženski centar
Ponjavić, Z. (2007) Porodično pravo. Kragujevac: Pravni fakultet
Stanković, O.D., Vodinelić, V.V. (1996) Uvod u građansko pravo. Beograd: Nomos
Stojanović, D., Antić, O. (2001) Uvod u građansko pravo. Beograd: PFUB
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: prilog
objavljen u SCIndeksu: 13.10.2009.

Povezani članci

Nema povezanih članaka