Metrika

  • citati u SCIndeksu: [7]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2009, vol. 57, br. 2, str. 5-28
Korporativno upravljanje i agencijski problemi - II deo
Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet
Ključne reči: korporativno upravljanje; agencijski problemi,društvena odgovornost kompanija; uprava društva; interes kompanije; kompanijsko pravo; konstitutivni interesi
Sažetak
U ovom radu autor se bavi problemima korporativnog upravljanja u užem smislu reči (upravljanje kompanijama - korporacijama) označenim u teoriji pojmom 'agencijski problemi'. Na teorijskom nivou izdvojila su se tri takva problema: prvi, sukob interesa akcionara i uprave kompanije (prisutan u uslovima disperzovanog akcionarstva); drugi, sukob interesa većinskog i manjinskih akcionara (prisutan posebno u uslovima postojanja koncentrisanog akcionarstva); i treći, sukob interesa akcionara, odnosno akcionarskog društva i drugih konstitutivnih interesa (poverilaca, zaposlenih, uprave države, lokalne zajednice, potrošača). Treći agencijski problem korporativnog upravljanja svodi se, u osnovi, na pitanje društvene odgovornosti kompanije. Iako se u teoriji često osporava postojanje takve odgovornosti kao pravnog pojma, autor smatra da on postoji ne samo u moralnom smislu, već upravo i kao pravna obaveza. Autor posebno analizira strategiju pravne regulative i brojnih instituta kompanijskog, ugovornog, stečajnog i berzanskog prava u rešavanju sva tri problema korporativnog upravljanja.
Reference
*** (2006) Srpski Kodeks korporativnog upravljanja - SKKU. Službeni glasnik RS, br. 1
*** (2004) Zakon o privrednim društvima - ZOPD. Službeni glasnik RS, br. 125
*** (2005) Zakon o radu. Službeni glasnik RS, br. 24/05, 61/05
*** (2006) Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata - ZOTH. Službeni glasnik RS, br. 47
Blair, M. (1999) Margaret and Lynn A. Stout a team production theory of corporate law. Virginia Law Review, 85, 2
Block, D., Barton, N., Radin, S. The business judgment rule. Aspen Law and Business, Volume I and II, Fifth Edition
Branson, D. (1993) Corporate governance. Washington DC
Choper, J.H., Coffee, J., Gilson, R.J. (2000) Cases and materials on corporations. New York: Aspen Law & Business
Dragneva, R., Simons, W. (2000) Can the stakeholder paradigm provide a way out of 'vulture' capitalism in Eastern Europe?. International Conference on Corporate Governance and Company Law, Ohrid
Ferran, E. (1999) Company law and corporate finance. Oxford
Fleischer, H. (2004) The responsibility of the management and of the board and its enforcement. u: Ferrarini G., K.Hopt, J.Winter, E.Wymeersch [ur.] Reforming Company Law in Europe, Oxford, 394
Friedman, M. (1970) The social responsibility of business is to increase its profits. New York Times, Sept. 13/6)
Griffin, S. (2006) Company law: Fundamental principles. Essex
Hamilton, R. (1991) The law of corporations. Minnesota
Hansell, C. (2003) Corporate governance. Toronto
Hansen, Ch. (1995) A guide to the American law institute corporate governance project. Washington: National Legal Center for the Public Interest
Hertig, G., Kanda, H. (2004) Creditor protection. u: Kraakman R. [ur.] The Anatomy of Corporate Law: A Comparative and Functional Approach, Oxford, 72
Hertig, G. (2006) Comment: Codetermination as a (partial) substitute for mandatory disclosure?. European Business Organization Law Review, 7, 1/123-130
Kasolowsky, B. (2002) Fiduciary duties in company law. Hamburg
Keenan, D. (2005) Company law. Essex
Koevski, G. (2005) Komparativno korporativno upravuvanje. Skopje
Koevski, G. (2005) Socijalna odgovornost velikih akcionarskih društava. Pravni život, vol. 54, br. 11, str. 59-72
Krolop, K. (2008) Ograničenja u ugovorima o zajmu kao 'pravni transplant' iz sad na evropski kontinent i njihov uticaj na korporativno upravljanje - nezaobilazan način zaštite poverilaca ili pretnja za položaj akcionara?. Pravo i privreda, vol. 45, br. 5-8, str. 203-270
Lubarda, B.A. (1994) Participacija radnika u upravljanju preduzećem u uporednom pravu. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 42, br. 5, str. 517-545
Ljutić, B.Ž. (2006) Društvena odgovornost privrednih društava. Pravo i privreda, vol. 43, br. 5-8, str. 114-121
Millstein, I.M., Gregory, H.J., Altschuler, A.R. (2004) Fiduciary duties under US law. u: The director's relationship to the corporation: A multijurisdictional forum on fiduciary duties, Seattle, 34-5
Organization for Economic Cooperation and Development (2004) Principi korporativnog upravljanja. br. VI/A
Scholastique, E. (1998) Le devoir de diligence des administrateurs de sociétés de droit francais et anglais. Paris
Taboroši, S.A. (2005) Društvena odgovornost kompanija. Pravni život, vol. 54, br. 11, str. 41-58
Vidal, D. (1992) Grands arrêts du droit des affaires. Paris
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
objavljen u SCIndeksu: 23.02.2010.