Metrika

  • citati u SCIndeksu: [4]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2009, vol. 57, br. 4, str. 3-13
Ljudska prava u XXI veku - između krize i novog početka
Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet
Ključne reči: univerzalna deklaracija; fragmentacija međunarodnog prava; univerzalnost ljudskih prava; kriza ljudskih prava
Sažetak
Autori nastoje da skiciraju dosadašnji razvoj međunarodnog prava ljudskih prava. U tom smislu ističu da razvitak ove oblasti prava predstavlja iskorak u odnosu na klasično međunarodno pravo, utoliko što je došlo do priznanja međunarodno-pravnog subjektiviteta pojedinaca, kao i do rađanja svojevrsnog globalnog civilnog društva. Dokument kojim je utrt taj put bila je Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima iz 1948. godine. Danas, šest decenija od njenog donošenja, moguće je, ipak, uočiti izvesne znakove krize celokupnog projekta razvitka ljudskih prava. Njegove pristalice neretko zagovaraju neku vrstu ekskluzivizma u pogledu prirode ove oblasti prava čime doprinose fragmentaciji međunarodnog javnog prava. Istovremeno međunarodne nevladine organizacije u ovom domenu predmet su kritika zbog svog pristrasnog političkog angažmana i odsustva odgovornosti. Najzad projektu ljudskih prava se prebacuje da nameće kulturne obrasce zapadnih društava. Autori, otuda, zaključuju da je pravo vreme za sve iskrene privrženike ideji ljudskih prava da se odreknu trijumfalističke retorike i samozadovoljstva i da se posvete trezvenom i kritičkom samopromišljanju o tome šta je učinjeno, šta se čini, a naročito o tome šta tek treba da se uradi u oblasti zaštite ljudskih prava.
Reference
*** (1942) Declaration by United Nations. 1 January dostupno na adresi http://www.ibiblio.org/pha/policy/1942/420101a.html
*** (2009) Declaration on anthropology and human rights 1999. u: Goodale M. [ur.] Human rights: An anthropological reader, Oxford: Committee for Human Rights, 102
*** (2006) The extraterritorial application of human rights. u: ASIL proceedings, 100
Abu-Sahlieh, A.S.A. (1993) Muslims and human rights: Challenges and perspectives. u: Schmale W. [ur.] Human rights and cultural diversity, Goldbach
American Anthropological Association (1947) Statement on human rights. American Anthropologist, 4, 543, The Executive Board
Aolain, N.F. (2004) Looking ahead: Strategic priorities and challenges for the United Nations High commissioner for human rights. Columbia Human Rights Law Review, 3
Chinkin, C. (1999) Kosovo: A 'good' or 'bad' war. American Journal of International Law, 93, 841-847
Donnely, J. (2007) The relative universality of human rights. Human Rights Quarterly, 2
Donnely, J. (2008) Human rights: Both universal and relative: A reply to Michael Goodhart. Human Rights Quarterly, 1
Gardbaum, S. (2008) Human rights as international constitutional rights. European Journal of International Law, 4, 763
Goodhart, M. (2008) Neither relative nor universal: A response to Donnelly. Human Rights Quarterly, 1
Ignatieff, M. (2001) Human rights as politics and idolatry. Princeton - Oxford
International Commission on Intervention and State Sovereignty (2001) The responsibility to protect. Ottawa
Jovanović, M.A. (2003) On obstacles to building a culture of human rights in the South East Europe region. Human Rights Tribune, 3
Kamminga, M.T., Scheinin, M., ur. (2009) The impact of human rights law on general international law. Oxford
Kinley, D. (2007) Human rights fundamentalisms. Sydney Law Review, 4, 547
Koskenijemi, M., ur. (2006) Fragmentation of international law: Problems caused by the diversification and expansion of international law: Report of the Study Group of the International Law Commission. A/CN.4/L. 682, 13. apr
Koskenniemi, M. (2007) Constitutionalism, managerialism and the ethos of legal education. European Journal of Legal Studies, 1, 6, dostupno na http://www.ejls.eu
Koskenniemi, M., Leino, P. (2002) Fragmentation of international law?: Postmodern anxieties. Leiden Journal of International Law, 3, 570
Koskenniemi, M. (1989) From apology to utopia: The structure of international legal argument. Helsinki: Lakimiesliiton Kustannus
Nickel, J.W. (2008) Rethinking indivisibility: Towards a theory of supporting relations between human rights. Human Rights Quarterly, 4, 985
Orakhelashvili, A. (2008) The interaction between human rights and humanitarian law: Fragmentation, conflict, parallelism or convergence. European Journal of International Law, 1
Pollis, A., Schwab, P. (1979) Human rights: A Western construct with limited applicability. u: Pollis A., Schwab P. [ur.] Human rights: Cultural and ideological perspectives, New York, 1
Rakić, B.M. (2009) Fragmentacija međunarodnog prava i evropsko pravo - na zapadu nešto novo. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 57, br. 1, str. 122-147
Reisman, M. (1990) Sovereignty and human rights in contemporary international law. American Journal of International Law, 4, 872
Roth, K. (2004) Human rights as a response to terrorism. Oregon Review of International Law, 6
Talbott, W.J. (2005) Which rights should be universal?. Oxford
Tomuschat, C. (2008) Human rights: Between idealism and realism. Oxford
Wheeler, N.J. (2000) Saving strangers: Humanitarian intervention in international society. Oxford
Yasuaki, O. (2000) In quest of intercivilzational human rights: 'Universal' v. 'relative': Human rights viewed from an Asian perspective. Asia Pacific Journal on Human Rights and the Law, 1
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 05.03.2010.