Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2010, vol. 58, br. 1, str. 304-324
Preti li jasna i neposredna opasnost od novog Zakona o zaštiti konkurencije?
Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Pravni fakultet, Pale, Republika Srpska, BiH
Sažetak
U radu se analiziraju stavovi izneti u članku profesora B. Begovića i V. Pavića u prethodnom broju ovog časopisa povodom novog Zakona o zaštiti konkurencije. Nova zakonska rešenja moraju se argumentovano analizirati i iz kritičkog, ali i iz afirmativnog ugla, jer samo tako pravna nauka doprinosi unapređenju domaćeg zakonodavstva. Ovde su obrađena pitanja obaveze harmonizacije prava konkurencije sa pravom EU, dominantnog položaja i relevantnog tržišta, restriktivnih sporazuma, kontrole koncentracija, kao i kazni i mera koje Komisija za zaštitu konkurencije može da izriče u skladu sa novim Zakonom. Kroz njihovu analizu autor nastoji da dokaže da učesnicima na tržištu novi Zakon ne donosi opasnost, već stvara poslovni ambijent u skladu sa evropskim standardima.
Reference
*** (2008) Zakon o potvrđivanju sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih članica sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge. Službeni glasnik RS, br. 83, Međunarodni ugovori
*** (2005-2009) Zakon o prekršajima. Službeni glasnik RS, br. 101/05, 116/08 i 11/09
*** (2009) Zakon o upravnim sporovima. Službeni glasnik RS, br. 11
Begović, B., Bukvić, R., Mijatović, B., Parivodić, M., Pavić, V., Sepi, R., Stojanović, B., Hiber, B. (2003) Nova antimonopolska politika, predlog rešenja. Beograd
Begović, B., Pavić, V. (2009) Jasna i neposredna opasnost - prikaz novog zakona o zaštiti konkurencije. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 57, br. 2, str. 70-88
Bork, R. (1993) The antitrust paradox, a policy at war with itself, with a new introduction and epilogue. New York: The Free Press
Demsetz, H. (1991) One hundred Years of antitrust: Should we celebrate. Virginia: George Mason University School of Law
Geroski, R. (2003) Griffith, identifying anti-trust markets. London: The Institute for Fiscal Studies
Hisrch, G., Montag, F., Sacker, F.J. (2008) Competition law; European community practice and procedure. London
Hovenkamp, H. (2005) The antitrust enterprise: Principle and execution. Cambridge: Harvard University Press
Jones, A., Surfin, B. (2004) EC competition law, text, cases and materials. Oxford: Oxford University Press
Marković-Bajalović, D. (2010) Određivanje relevatnog tržišta - gde završava pravo, gde počinje ekonomija. u: Liberalizam i zaštita konkurencije, Kragujevac: Pravni fakultet, str. 247-261
O'Donoghue, R., Padilla, A.J. (2006) The law and economics of 82 EC. Oxford - Portland: Hart Publishing
Pitofsky, R. (2008) How the Chicago school overshot the mark, the effect of conservative economic analysis to U.S. antitrust. Oxford: Oxford University Press
Tomić, Z. (2009) Opšte upravno pravo. Beograd
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: osvrt
objavljen u SCIndeksu: 07.09.2010.

Povezani članci

Anali Pravnog fak Beograd (2010)
Jasna i neposredna opasnost II - čas anatomije
Begović Boris, i dr.

Zb Pravnog fak Novi Sad (2018)
Troškovi upravnog postupka
Lončar Zoran J.

Anali Pravnog fak Beograd (2010)
Minimalne maloprodajne cene - legalizam naspram efikasnosti
Labus Miroljub

prikaži sve [25]