Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2011, vol. 59, br. 2, str. 28-42
Može li virtuelni lik da bude subjekt prava?
aUniverzitet u Beogradu, Pravni fakultet
bUniverzitet u Nišu, Pravni fakultet

e-adresadraganm@ius.bg.ac.rs, trajkovicmarko@yahoo.com
Ključne reči: subjekt prava; fizičko lice; pravno lice; virtuelni lik; avatar
Sažetak
Postojanje pravne stvarnosti podrazumeva postojanje pravnih subjekata, kao tvorevina te stvarnosti. Pravo uopšte ne može da postoji bez svojih subjekata. Oni su conditio sine qua non prava. Prvo su fizička lica postala subjekti prava - iako ne sva i odjednom, a tek zatim i njihove tvorevine - pravna (moralna) lica. U oba slučaja radi se o tradicionalnim virtuelnim pravnim tvorevinama. Ali, budući da informatičko-tehnološki razvoj nije mogao da mimoiđe savremeno pravo, sve češće i sve više se razmišlja o trećoj vrsti subjekata prava - virtuelnim likovima kao novim pravnim subjektima (pravnim avatarima). To se danas ne čini iz radoznalosti, već iz veoma praktičnih razloga - zbog unapređivanja poslovnog saobraćaja koji se ubrzano preseljava u oblast računarske virtuelne stvarnosti. Takva promena nalaže preispitivanje tradicionalnih shvatanja i teorija o tome šta je subjekt prava. Ona zahteva i da se odredi moguća pravna priroda virtuelnih likova, nezavisno od toga da li se radi o virtuelnim fizičkim ili pravnim licima. Izgleda da je za objašnjenje njihove suštine u ovom trenutku prihvatljivija teorija fikcije nego teorija realnosti, koja će možda jednom prevagnuti, kako se svojevremeno u XVII veku dogodilo sa subjektivitetom pravnog lica.
Reference
Antić, O. (2007) Obligaciono pravo. Beograd: Službeni glasnik
Ashvaghosha (1900) The awakening of faith. Chicago
Bohm, D. (2004) On Creativity. New York
Bohm, D. (2002) Wholeness and the implicite order. London-New York
Bom, D., Šeldrejk, R., i dr. (1991) Da li je značenje bivstvovanje. Kulture Istoka, Beograd, br. 27, vol. VIII, januar-mart str. 25-28.grani
Flusser, V., Bec, L. (1990) Kašika stvaranja iz supe haosa. Treći program, 84, 1/266-277 i 287
Gams, A. (1988) Uvod u građansko pravo. Beograd
Kapra, F. (1989) Tao fizike - jedno istraživanje paralela između savremene fizike i istočnjačkog misticizma. Beograd: Opus
Lukić, R. (1994) Uvod u pravo. Beograd
Melvinger, I. (1965) Uvod u pravo. Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu, 5529
Merleau-Ponty, M. (2004) Phenomenology of perception. London-New York, itd: Routledge
Mitrović, D.M. (2000) Put prava - holistička paradigma sveta i prava u svetlu teorije haosa i pravne teorije. Beograd: Službeni list SRJ
Mitrović, D.M. (2010) Teorija države i prava. Beograd
Mitrović, D.M. (2010) Uvod u pravo. Beograd: Pravni fakultet - Centar za izdavaštvo
Mitrović, D.M. (2002) Može li pravo da ce sazna - 'šta je pravo?' - devet teza sa komentarima. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 50, br. 1-2, str. 85-108
Mitrović, D.M. (2010) Autonomno pravo. Beograd
Niče, F. (1976) Volja za moć. Beograd, itd: Prosveta
Paund, R. (2000) Jurisprudencija. Podgorica: CID
Paunović, M. (2005) Prava životinja. Beograd
Petrović, Z. (1994) Virtuelni čovek i globalno roblje - uoči definitivne proizvodnje apsolutne istine. Duga, Beograd, br. 530, 25.jun-8.jul 35-36, 39 i 85
Poper, K.R. (1991) Traganje bez kraja - intelektualna autobiografija. Beograd: Nolit
Popper, K.R. (2002) Conjectures and Refutations. New York
Stanković, O., Vodinelić, V.V. (1996) Uvod u građansko pravo. Beograd
Stojanović, D., Antić, O.B. (2004) Uvod u građansko pravo. Beograd
Suzuki, D.T. (1952) Studies in the Lankavatara Sutra. London
Visković, N. (2006) Teorija države i prava. Zagreb
Vukadinović, G. (2007) Teorija države i prava. Novi Sad, knj. II
Živanović, T. (1959) Sistem sintetičke pravne filozofije. Beograd, III knjiga
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
objavljen u SCIndeksu: 07.03.2012.

Povezani članci

Anali Pravnog fak Beograd (2002)
Može li pravo da ce sazna - 'šta je pravo?' - devet teza sa komentarima
Mitrović Dragan M.

Anali Pravnog fak Beograd (2009)
O naučnosti nekoliko savremenih multidisciplinarnih pravnih teorija
Mitrović Dragan M.

Anali Pravnog fak Beograd (2013)
Idealistički i realistički pojam prava
Mitrović Dragan M.

prikaži sve [189]