Metrika

  • citati u SCIndeksu: [5]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2011, vol. 59, br. 2, str. 142-162
Uticaj međunarodnih pravnih standarda na oblikovanje pripremnog stadijuma krivičnog postupka
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet, Srbija

e-adresat.lukic@pf.uns.ac.rs
Ključne reči: reforma krivičnog postupka; istraga; okrivljeni; oštećeni; međunarodni standardi
Sažetak
Organizacija pripremnog stadijuma krivičnog postupka (pretkrivični postupak i prethodni krivični postupak) predstavlja najvažnije pitanje u okviru reforme sistema krivičnog postupka. Suštinska novina koja se već duže vreme najavljuje kod nas se odnosi na ukidanje istražnog sudije i davanje znatno većih ovlašćenja javnom tužiocu, koji prema novom ZKP-a vodi istragu i ima znatno šira ovlašćenja u ovom delu postupka. U ovom radu posebna pažnja je posvećena međunarodnim standardima i zahtevima koji posredno i neposredno imaju uticaj na kreiranje arhitektonike pripremnog stadijuma krivičnog postupka. U pitanju su relevantni međunarodni standardi koji su sadržani ili proizilaze iz Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda, presuda Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu i komunitarnog prava EU. Autor je posebnu pažnju posvetio položaju oštećenog i okrivljenog u pretkrivičnom postupku i u istrazi, u smislu njihovih prava i obaveza, kao i njihovog statusa u ovom delu postupka koji bitno opredeljuju model sistema krivičnog pravosuđa - liberalni ili model ljudskih prava.
Reference
Damaška, M. (2006) Sudbina anglo-američkih procesnih ideja u Italiji. Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, 13, 3-16
Grubač, M. (2009) Krivično procesno pravo. Beograd
Meško, G., Dobovšek, B., Jager, M. (2002) Challenges of Slovenian criminology. Ljubljana
Radovanović, S. (2008) Međusobni odnos tužilaštva i drugih državnih organa kao faktor efikasnosti postupanja u krivičnim stvarima, republičko javno tužilaštvo. Bilten pravne prakse, 2, 7
Satzger, N. (2000) Internationales und Europaisches Strafrecht. Baden Baden
Sluiter, G. (2010) Atrocity crimes litigation: Some human rights concerns occasioned by selected 2009, case law. Northwestern Journal of International Human Rights, 3, 249
Škulić, M.Z. (2009) Krivično procesno pravo. Beograd
Škulić, M.Z. (2010) Načelo zakonitosti u krivičnom pravu. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 58, br. 1, str. 66-107
Škulić, M.Z. (2009) Istraga u krivičnom postupku. Branič - časopis Advokatske komore Srbije, vol. 122, br. 1, str. 71-93
Trechsel, S. (2005) Human rights in criminal proceedings / Ljudska prava u krivičnim postupcima. Oxford: Oxford University Press
Vasiljević, T. (1971) Sistem krivičnog procesnog prava SFRJ. Beograd: Savremena administracija
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
objavljen u SCIndeksu: 07.03.2012.

Povezani članci

Nema povezanih članaka