Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2013, vol. 61, br. 1, str. 96-121
O situacijama posrednog izvršilaštva u srpskom krivičnom pravu
Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet

e-adresaigorvu@ius.bg.ac.rs
Ključne reči: Posredni izvršilac; Lice kao oruđe; Vlast nad delom; Zablude izvršioca i posrednika
Sažetak
U krivičnom pravu razlikuju se tri forme izvršilaštva: neposredno izvršilaštvo, posredno izvršilaštvo i saizvršilaštvo. Posredni izvršilac je ono lice koje krivično delo vrši preko drugog lica. Posredni izvršilac ima vlast nad drugim licem, jer ima nadmoćnu volju ili znanje u odnosu na njega, što mu omogućava da preko njega ostvaruje svoje zamisli. Tipične primere posrednog izvršilaštva predstavlja iskorišćavanje deteta ili neuračunljivog lica za vršenje krivičnog dela. U srpskoj literaturi još uvek nisu jasno definisane situacije u kojima postoji potreba za ovom konstrukcijom. Naročito je složeno razgraničenje posrednog izvršioca i podstrekača, s obzirom da je, prema srpskom pravu i prihvaćenoj limitiranoj akcesornosti, saučesništvo moguće i bez krivice neposrednog izvršioca. Autor razmatra tipične situacije posrednog izvršilaštva i probleme koje primena ovog instituta podrazumeva u primeni prava.
Reference
*** (2005) Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica. Službeni glasnik RS, br. 85
*** (2004/2009) Zakonik o krivičnom postupku. Službeni list SRJ, br. 58/04, 85/05, 115/05, 49/07 i 72/09
*** (2005-2012) Krivični zakonik - KZ. Službeni glasnik RS, br. 85/05, 88/05 - ispr., 107/05 - ispr., 72/09, 111/09 i 121/12
Atanacković, D.R. (1995) Saučesništvo u krivičnom delu. Jugoslovenska revija za kriminologiju i krivično pravo, vol. 33, br. 1-2, str. 5-69
Braunschneider, H., i dr., ur. (1994) Best of STGB: Die wichtigsten Entscheidungen zum Strafrecht, AchSo!. Köln, 133
Bringewat, P. (2002) Grundbegriffe des Strafrechts: Grundlagen - Allgemeine Verbrechenslehre - Aufbauschemata. Baden-Baden: Nomos, 268
Buturović, J. (1987) Posredni izvršilac u jugoslovenskom krivičnom pravu. Jugoslovenska revija za krivično pravo, 4: 196
Charalambakis, A. (1986) Selbsttötung aufgrund Irrtums und mittelbare Täterschaft. Goltdammer's Archiv für Strafrecht, 11(70): 496
Cramer, P., Günter, H. (2011) u: Schönke Adolf, Horst Schröder, i dr. [ur.] Strafgesetzbuch: Kommentar, München: C. H. Beck
Dietrich, H.R. (1990) Abergläubische Gefahrabwendung und mittelbare Täterschaft durch Ausnutzung eines Verbotsirrtums. Juristische Ausbildung, 1/22
Đorđević, M.Đ. (1994) Posredni izvršilac krivičnog dela. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 42, br. 1-2, str. 53-61
Ebert, U. (2001) Strafrecht: Allgemeiner Teil. Heidelberg
Ernst, E.F. (2005) u: Höpfel Frank, Eckart Ratz, i dr. [ur.] Wiener Kommentar zum Strafgesetzbuch,, Wien, 15, 12-1411
Freund, G. (2009) Strafrecht. Allgemeiner Teil. Personale Straftatlehre. Berlin - Heidelberg: Springer
Frister, H. (2009) Strafrecht - Allgemeiner Teil. München, 2. Auflage
Gropp, W. (2001) Strafrecht. Allgemeiner Teil. Berlin - Heidelberg: Springer
Haft, F. (2004) Strafrecht: Allgemeiner Teil: Eine Einführung für Anfangssemester. München, 228
Heinrich, B. (2010) Strafrecht, Allgemeiner Teil II: Besondere Erscheinungsformen der Straftat, Unterlassungs- und Fahrlässigkeitsdelikt, Irrtums-, Beteiligungs- und Konkurrenzlehre. Stuttgart: W. Kohlhammer, 184
Hünerfeld, P. (1987) Mittelbare Täterschaft und Anstiftung im Kriminalstrafrecht der Bundesrepublik Deutschland. Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft, 99(2): 238
Jakobs, G. (1993) Strafrecht. Allgemeiner Teil. Die Grundlagen und die Zurechnungslehre. Berlin - New York: Walter de Gruyter
Jescheck, H., Thomas, W. (1996) Lehrbuch des Strafrechts. Allgemeiner Teil. Berlin: Duncker & Humblot
Joecks, W. (2003) u: Bernd von Heintschel-Heinegg, i dr. [ur.] Münchener Kommentar zum Strafgesetzbuch, München: C. H. Beck, Band §§ 1-51StGB, 1032
Jovančević, N. (2011) Posredno izvršilaštvo u KZ Srbije. Pravni život, 8(7): 186
Kindhäuser, U. (2009) Strafrecht: Allgemeiner Teil. Baden-Baden: Nomos, 334
Koch, A. (2008) Grundfälle zur mittelbaren Täterschaft. Juristische Schulung, 5/400, § 25 I Alt. 2, StGB
Köhler, M. (1997) Strafrecht. Allgemeiner Teil. Berlin - Heidelberg: Springer
Krey, V. (2002) Deutsches Strafrecht: Allgemeiner Teil, Band 2: Täterschaft und Teilnahme, Unterlassungsdelikte, Versuch und Rücktritt, Fahrlässigkeitsdelikte. Stuttgart: W. Kohlhammer, 34
Kuhl, K. (2008) Strafrecht - Allgemeiner Teil. München: Franz Vahlen
Lazarević, L. (2011) Komentar Krivičnog zakonika. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta Union
Rengier, R. (2010) Strafrecht. München, Allgemeiner Teil, 2. Auflage
Roxin, C. (2000) Täterschaft und Tatherrschaft. Berlin - New York: Walter de Gruyter
Roxin, S. (2003) Strafrecht: Allgemeiner Teil: Besondere Erscheinungsformen der Straftat. München, Band II, 90
Stojanović, Z. (2012) Komentar Krivičnog zakonika. Beograd: Službeni glasnik
Stratenwerth, G. (1996) Schweizerisches Strafrecht: Allgemeiner Teil: Die Straftat. Bern, 298
Stratenwerth, G., Kuhlen, L. (2011) Strafrecht, Allgemeiner Teil I: Die Straftat. München: Franz Vahlen
Ulrich, W. (2003) u: Jürgen Baumann, Ulrich Weber, Wolfgang Mitsch Strafrecht [ur.] Ernst und Werner Gieseking, Bielefeld, Allgemeiner Teil
Vuković, I. (2012) Krivičnopravni pojam i funkcije radnje. Crimen, vol. 3, br. 1, str. 73-94
Wessels, J., Beulke, W. (2011) Strafrecht - Allgemeiner Teil. Heidelberg: C. F. Müller Verlag
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
objavljen u SCIndeksu: 25.12.2013.

Povezani članci

Crimen (2012)
Krivičnopravni pojam i funkcije radnje
Vuković Igor

Anali Pravnog fak Beograd (2008)
Materijalno dovršenje krivičnoga dela
Vuković Igor

Anali Pravnog fak Beograd (2015)
O dobrovoljnosti odustanka od izvršenja krivičnog dela
Đokić Ivan

prikaži sve [90]