Metrika

  • citati u SCIndeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2016, vol. 64, br. 1, str. 11-30
Odnos poreskog prava i privatnog prava
Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet

e-adresadejan.popovic@ius.bg.ac.rs, dana@ius.bg.ac.rs
Ključne reči: poresko pravo; privatno pravo; poresko činjenično stanje; suština nad formom; jedinstvo pravnog poretka
Sažetak
Predmet ovog rada je utvrđivanje prirode odnosa između poreskog prava, kao grane javnog prava, i privatnog prava. Poresko pravo često koristi pravne poslove ili pojmove privatnog prava za utvrđivanje ekonomskog činjeničnog stanja, mada sve više razvija i sopstvenu terminologiju. Posebna pažnja je usmerena na ispitivanje teze da li 'prethodnost' privatnog prava u isto vreme znači i njegov primat u odnosu na poresko pravo. Autori su mišljenja da teleološke razlike između poreskog prava i privatnog prava, s posledicama u određivanju njihovih principa i vrednovanja, negiraju tezu o prevalenciji privatnog prava u odnosu na poresko pravo. Privatno pravo i poresko pravo predstavljaju zasebne pravne oblasti istog ranga, koje isto stanje stvari ocenjuju iz različitih perspektiva i na osnovu različitih aspekata vrednovanja. Ona čine delove pravnog poretka, čije jedinstvo i celovitost ne dozvoljavaju da osnovni principi jednog sputavaju osnovne principe drugog. Načelno poštujući autonomiju volje, poresko pravo se vezuje za ekonomske rezultate do kojih se došlo putem odgovarajućih privatnopravnih formi.
Reference
Bundgaard, J. (2003) On Tax Law and Private Law Relations. Scandinavian Studies in Law, Tax Law, Vol. 44, January
Crezelius, G. (1983) Steuerrechtliche Rechtsanwendung und allgemeine Rechtsordnung. Herne: Verlag Neue Wirtschafts-Briefe
Đorđević, S. (2010) Prilagođavanje u međunarodnom privatnom pravu. Beograd: Pravni fakultet, doktorska disertacija
Emge, C.A. (1923) Gratisaktien und Steuern: grundsätzliche Erwägungen über die Beziehung des Zivilrechts zum Steuerrecht. Berlin: Spaeth & Linde
Giannini, A.D. (1956) I concetti fondamentali del diritto tributario. Torino: Unione tipografico
Jakobs, H. (1997) Gedächtnisschrift für Brigitte Knobbe-Keuk. Köln: Verlag Dr. Otto Schmidt, hrsg. von W. Schön
Jones, J.A. (2006) The interaction between tax treaty provisions and domestic law. u: Maisto Guglielmo [ur.] Tax Treaties and Domestic Law, Amsterdam: IBFD
Liccardo, G. (1962) Introduzione allo studio del diritto tributario. Napoli: Casa editrice dott. Eugenio Jovene
Pedersen, J. (2002) Form and Substance in Tax Law. Branch Report: Denmark. The Hague: Cahiers de droit fiscal international, Vol. 87
Popović, D. (2014) Poresko pravo. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
Thuronyi, V. (2003) Comparative tax law. The Hague: Kluwer Law International
Tipke, K. (2000) Die Steuerrechtsordnung, Band I. Köln: Verlag Dr. Otto Schmidt
Tipke, K. (1993) Die Steuerrechtsordnung, Band III. Köln: Verlag Dr. Otto Schmidt
Tipke, K. (1996) La capacità contributiva come metro di giustizia tributaria. Il fisco, 30
Tixier, G., Gest, G. (1981) Droit fiscal. Paris: LGDJ
Vanistendael, F. (1996) Legal Framework for Taxation. u: Thuronyi V. [ur.] Tax Law Design and Drafting, Washington, DC: IMF, Vol. 1
Vodinelić, V. (1991) Građansko pravo-uvodne teme. Beograd: Nomos
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
DOI: 10.5937/AnaliPFB1601011P
objavljen u SCIndeksu: 09.09.2016.