Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:13
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2016, vol. 64, br. 1, str. 214-237
Društvena stigmatizacija kao generator diskriminativnog postupanja policije - teorijske osnove
Policijska akademija, Beograd

e-adresazoran.kesic@kpa.edu.rs
Ključne reči: stigmatizacija; etiketiranje; diskriminacija; protivpravnost; delovanje policije
Sažetak
Opšte postavke teorija socijalnog interakcionizma, a posebno društvena stigmatizacija i etiketiranje kao konkretizacije ovog naučnog diskursa, mogu poslužiti kao polazna osnova za objašnjenje uslovljenosti određenih vidova protivpravnog postupanja policije, a pre svih ponašanja koja imaju karakter diskriminacije. Upravo taj problem i predstavlja ključnu temu ovog rada, a koji smo nastojali obrazložiti posmatrajući ga u svetlosti tri različite, ali međusobno povezane teorijske koncepcije - teoriji o društvenoj stigmatizaciji Ervina Gofmana, teoriji o autsajderima Hauarda Bekera i teoriji o stereotipu kriminalca Denisa Čepmena. Na taj način smo ujedno hteli pronaći njihovu praktičnu primenu u konkretnoj društvenoj pojavi ili kako se to popularno kaže 'staviti teoriju u pogon'.
Reference
Batton, C., Kadleck, C. (2004) Theoretical and Methodological Issues in Racial Profiling Research. Police Quarterly, 7(1): 30-64
Becker, H. (1963) Autsajderi. u: Teorije u kriminologiji, Beograd
Chan, J. (1997) Changing police culture: Policing in a multi-cultural society. Cambridge: Cambridge University Press
Chapman, D. (1968) Stereotip kriminalca. u: Teorije u kriminologiji, Beograd
Dempsey, J., Forst, L. (2005) An introduction to policing. Belmont: Thomson Learning
Dror, I.E. (2007) Perception of Risk and the Decision to Use Force. Policing, 1(3): 265-272
Goffman, E. (1963/2009) Stigma: zabeleške o ophođenju sa narušenim identitetom / Stigma: Notes on the management of spoiled identity. New York-Novi Sad: Simon & Schuster, prevela sa engleskog Minja Janković
Harris, D.A. (1997) Driving while Black and all other traffic offenses: The Supreme Court and pretextual traffic stops. Journal of Criminal Law and Criminology, 87(2): 544
Holmes, M., Smith, B. (2008) Race and police brutality: Roots and urban dilemma. New York
Jugović, A. (2008) Stigmatizacija kao društveni proces. Temida, vol. 11, br. 2, str. 5-19
Kappeler, V.E., Sluder, R.D., Alpert, G.P. (1998) Forces of deviance understanding the dark side of policing. Prospect Heights: Waveland
Kennedy, R. (1997) Race, crime and the law. New York
Kesić, Z. (2012) Rasa i etnicitet kao viktimogene predispozicije kod prekoračenja i zloupotreba policijskih ovlašćenja. Temida, 4
Kesić, Z. (2011) Prekoračenje i zloupotreba policijskih ovlašćenja u senci diskrecione moći policije. Bezbednost, Beograd, vol. 53, br. 2, str. 66-89
Kešetović, Ž. (2002) Sociologija - izbor tekstova za radnike OUP-a. Beograd
Lersch, K.M., Mieczkowski, T. (2005) Violent police behavior: Past, present, and future research directions. Aggression and Violent Behavior, 10(5): 552-568
Loftus, B. (2009) Police culture in a changing world. New York: Oxford University Press
Meehan, A.J., Ponder, M.C. (2002) Race and place: The ecology of racial profiling African American motorists. Justice Quarterly, 19(3): 399-430
Miller, J., Gounev, P., Pap, A.L., Wagman, D., Balogi, A., Bezlov, T., Simonovits, B., Vargha, L. (2008) Racism and Police Stops: Adapting US and British Debates to Continental Europe. European Journal of Criminology, 5(2): 161-191
Milutinović, M. (1985) Kriminologija. Beograd
Punch, M. (2009) Police corruption: Deviance. u: Reform and Accountability in policing, London
Radoman, J., Tadić, M. (2014) Romkinje i Romi i reforma sektora bezbednosti. Beograd
Radoman, J., Radoman, M., Djurdjević-Lukić, S., Andjelković, B. (2011) LGBT populacija i reforma sektora bezbednosti u Republici Srbiji. Beograd: Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju, Misija OEBS u Srbiji, dostupno na: http://publicpolicy.rs/wp-content/uploads/2011/12/LGBT-populacija-i-reforma-sektora-bezbednosti.pdf. (pristupljeno 19. novembra 2011)
Reiner, R. (2010) The Politics of the Police. New York: Oxford University Press
Skolnick, J. (2011) Justice without Trial: Law Enforcement in Democratic Society
Waddington, P.A.J. (1999) Police (canteen) sub-culture. British Journal of Criminology, vol. 39, br. 2, Spring
Young, J. (1999) The exclusive society: Social exclusion, crime and difference in late modernity. London: SAGE
Zekavica, R. (2014) Odnos policije prema diskriminaciji u Srbiji. Temida, 2
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
DOI: 10.5937/AnaliPFB1601214K
objavljen u SCIndeksu: 09.09.2016.