Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2016, vol. 64, br. 2, str. 171-199
Izuzeće sudije i drugi procesnopravni problemi u primeni uslovnog otpusta
Više javno tužilaštvo, Novi Sad + Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet

e-adresanikola5tm@yahoo.com
Ključne reči: izuzeće sudije u postupku za puštanje na uslovni otpust; postupak za puštanje na uslovni otpust; elektronski nadzor uslovno otpuštenog; izveštaj o vladanju osuđenog
Sažetak
Rad je tematski podeljen na dva dela koji nisu strogo odvojeni. Vezu između ovih čini institut uslovnog otpusta. U prvom delu obrađuje se ustanova (obaveznog) izuzeća sudije iz veća koje odlučuje o molbi za puštanje na uslovni otpust. Primećeno je da ovo pitanje ne okupira pažnju nauke, a ni prakse. Ukazuje se zbog čega je ovo zanemarivanje neopravdano. Konkretno, analizira se mogućnost učestvovanja sudije u veću koje odlučuje o puštanju na uslovni otpust ako je već postupao u istom predmetu. Posledice do kojih dovodi nedovoljna pažnja o ovom pitanju su sledeće: 1) bitna povreda odredaba krivičnog postupka i 2) vođenje disciplinskog postupka protiv sudije koji se morao izuzeti. U drugom delu rada ispituju se pojedine odredbe više pravnih akata koje uređuju materiju uslovnog otpusta. Naime, ogroman značaj uslovnog otpusta je u tome što osuđeni ima mogućnost da se nakon dve trećine izdržane kazne zatvora nađe na slobodi. Razmere ove mogućnosti najjasnije postaju kod dugotrajnih kazni zatvora. Uprkos opštoj tendenciji ka smanjenju zatvoreničke populacije, izgleda da uslovni otpust nema i ne može da ostvari ulogu koja mu je namenjena. Postupak za puštanje na uslovni otpust, u sudskoj praksi često deluje kao 'sporedna stvar', a ZKP otvara vrata raspravi o kvalitetu pojedinih odredaba postupka za puštanje na uslovni otpust.
Reference
Arzt, G. (1969) Der befangene Strafrichter: Zugleich eine Kritik an der Beschränkung der Befangenheit auf die Parteilichkeit. Tübingen
Bayer, V. (1960) Jugoslavensko krivično procesno pravo. Zagreb: Informator, I
Bayer, V. (1987) Zakon o krivičnom postupku s bilješkama i komentarima. Zagreb
Beulke, W. (2016) Strafprozessrecht. Heidelberg: C. F. Müller Verlag
Brkić, S. (2014) Krivično procesno pravo I. Novi Sad
Čejović, B. (2006) Krivično pravo. Beograd
Dimitrijević, D. (1965) Krivično procesno pravo. Beograd
Dimitrijević, D. (1971) Krivično procesno pravo. Beograd
Gössel, K.H. (1977) Strafverfahrensrecht. Stuttgart
Grasnik, V. (2001) Ka novoj teoriji prava
Grubač, M., Vasiljević, T. (2014) Komentar Zakonika o krivičnom postupku. Beograd
Grubač, M. (2009) Krivično procesno pravo. Beograd
Ignor, A. (2012) Befangenheit im Prozess. Zeitschrift für Internationale Strafrechtsdogmatik, 5
Ilić, P.G., i dr. (2013) Komentar Zakonika o krivičnom postupku. Beograd
Ilić, P.G., i dr. (2015) Komentar Zakonika o krivičnom postupku. Beograd
Joachimski, J., Haummer, C. (2015) Strafverfahrensrecht: Rechtssprechungorientierte Vorbereitung für die Zweite Staatsprüfung
Lazarević, Lj. (2011) Komentar Krivičnog zakonika. Beograd
Lohsing, E., Serini, E. (1952) Österreichisches Strafprozessrecht. Wien
Matić, M. (2013) Priručnik za primenu Zakonika o krivičnom postupku. Beograd, ur. S. Bejatović, M. Škulić, G. Ilić), Matić, M. Priručnik za primenu Zakonika o krivičnom postupku (ur. S. Bejatović, M. Škulić, G. Ilić), Beograd 2013
Ogorelica, N. (1899) Kazneno procesualno pravo. Zagreb: Kralj. hrvat.-slavon.-dalmat. zemaljska vlada
Roxin, C., Schünemann, B. (2014) Strafverfahrensrecht. München
Seiler, S. (2015) Strafprozessrecht. Wien
Soković, S. (2014) Uslovni otpust - sporna pitanja i savremena normativna rešenja. Crimen, vol. 5, br. 1, str. 35-49
Stojanović, Z. (2012) Komentar Krivičnog zakonika. Beograd
Stojanović, Z. (2013) Krivično pravo opšti deo. Beograd
Škulić, M. (2012) Krivično procesno pravo. Beograd
Vasiljević, T., Grubač, M. (2010) Komentar Zakonika o krivičnom postupku. Beograd
Vasiljević, T., Grubač, M.V. (1990) Komentar Zakona o krivičnom postupku. Beograd: Službeni glasnik
Venier, B. (2016) Strafprozessrecht. Wien
Vitkauskas, D., Dikov, G. (2013) Zaštita prava na pravično suđenje prema Evropskoj konvenciji za zaštitu ljudskih prava. Strazbur: Savet Evrope, Vitkauskas, D. Dikov, G. Zaštita prava na pravično suđenje prema Evropskoj konvenciji za zaštitu ljudskih prava, Savet Evrope, Strazbur 2013
Vollkommer, G. (2001) Der ablehnbare Richter: Die Durchsetzung des verfassungsrechtlichen Gebots richterlicher Unparteilichkeit im Prozess. Tübingen
Zlatarić, B., Damaška, M. (1966) Rječnik krivičnog prava i postupka. Zagreb
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
DOI: 10.5937/AnaliPFB1602171V
objavljen u SCIndeksu: 27.10.2016.