Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:10

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2017, vol. 65, br. 3, str. 124-152
Da li je zaveštanje bilo normirano u Hamurabijevom zakoniku?
Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet

e-adresastankovic@ius.bg.ac.rs
Ključne reči: član 182 Hamurabijevog zakonika; testament; posvećenice u hramu boga Marduka; izdržavanje
Sažetak
Predmet istraživanja u ovom radu je pitanje da li se koren ustanove testamenta može pronaći u Hamurabijevom zakoniku. Autor se služi istorijskim i uporednim metodom, kao i jezičkim, ciljnim i sistematskim tumačenjem delova teksta te kodifikacije. U uvodnom delu analiziraju se pojedine odredbe koje svojim smislom asociraju na garantovanje slobode jednostranog raspolaganja imovinom za slučaj smrti, ali se zaključuje da, osim člana 182 Hamurabijevog zakonika, u kome se posvećenicama boga Marduka daje ovlašćenje da svoju imovinu ostave kome žele, sve normirane ustanove po svojoj pravnoj prirodi predstavljaju ili poklon za slučaj smrti ili ih treba tumačiti u kontekstu miraza u korist ćerke, odnosno bračnih raspolaganja u korist supruge. Potom se, polazeći od tipološke klasifikacije zbornika prava, istorijskom i uporednom analizom zakonika Ur-Namu, Lipit-Ištar, Srednjoasirskih zakona, Hetitskog zakonika i Mojsijevih zakona zaključuje da u njihovim tekstovima nije postojala norma koja bi bar posredno ukazivala na začetke slobode zaveštanja slične onima u čl. 182 Hamurabijevog zakonika, što autor objašnjava Hamurabijevom inovatorskom ulogom u donošenju tog kodeksa. U narednom odeljku je prikazan pravni status hramovskih posvećenica, ritual 'svetog braka' i ispituje se postojanje i smisao religiozne prostitucije, te se konstatuje da ona u pravom smislu reči nije ni postojala, mada se to često pominje u literaturi. Rad se završava analizom i opredeljivanjem pravne prirode čl. 182 Hamurabijevog zakonika, kao sastavnim delom korpusa odredaba regulisanih odredbama čl. 178-182 kodifikacije. Autor zaključuje da su one imale cilj da, zavisno od konkretnih okolnosti, regulišu izdržavanje, a ne slobodu testiranja tih posvećenica.
Reference
*** (2005) Hamurabijev zakonik. Beograd, preveo Obrad Polić, (Hamurabijev zakonik, preveo Obrad Polić, Beograd 2005)
*** (1925) Hamurabijev zakonik. Beograd, preveo Čedomir Marković, (Hamurabijev zakonik, preveo Čedomir Marković, Beograd 1925)
*** (1903) Die Gesetze Hammurabis, Königs von Babylon um 2250 v. Chr: Das älteste Gesetzbuch der Welt. Leipzig, übersetzt von Hugo Winckler
*** The Code of Hammurabi. translated by L. W. King, http://avalon.law.yale.edu/ancient/hamframe.asp
*** (2003) Zakonici drevne Mesopotamije. Beograd, zakonike s engleskog preveo, studiju i komentare sačinio Marko Višić
Albert, G. (1895) La liberté de tester. Paris-Angers
Aličić, S. (2006) Šta Gaj nije rekao o formi testamenta per aes et libram. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 40, br. 2, str. 63-83
Antić, O. (1983) Sloboda zaveštanja i nužni deo. Beograd, dok. disertacija
Avramović, S., Stanimirović, V. (2015) Uporedna pravna tradicija. Beograd
Avramović, S.D. (1981) Evolucija slobode testiranja u antičkom grčkom pravu. Beograd, doktorska disertacija
Budin, S.L. (2006) Sacred prostitution in the first person. u: Faraone C.A.; McClure L.K. [ur.] Prostitutes and Courtesans in the Ancient World, Madison: University of Wisconsin Press
Cruveilhier, P. (1938) Commentaire du Code dHamourabi. Paris
Diamond, A.S. (1971) Primitive law, past and present. London: Methuen & Company
Frymer-Kenski, T. (2003) Israel. u: Westbrook R. [ur.] A History of Ancient Near Eastern Law, Leiden-Boston: Brill, II
Korošec, V. (1957) Sadašnje stanje proučavanja pravnih izvora pisanih klinastim pismom. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, 1/18-33
Krivaček, P. (2010) Vavilon Mesopotamija i rađanje civilizacije. Beograd: Marso
Kurt, A. (2012) Stari Istok od 3000. do 330. godine p. n. e. Beograd, I, na srpskom prir. Danijela Stefanović
Lafont, S. (2003) Middle Assyrian Period. u: Westbrook R. [ur.] A history of ancient near eastern law, Leiden
Luckenbill, D. D. (1917) The Temple Women of the Code of Hammurabi. American Journal of Semitic Languages and Literatures, 34(1): 1-12
Mcclure, L.K. (2006) Introduction. u: Faraone C.A.; McClure L.K. [ur.] Prostitutes and Courtesans in the Ancient World, Madison: University of Wisconsin Press
Miles, J. (1954) Some Remarks on the Origin of Testacy, with Some References to the Old-Babylonian Laws. Revue internationale des droits de lantiquite, 1/119-124
Nikolić, D. (2014) Istorija prava - Stari i Srednji vek. Niš
Oberški, J. (1940) Socijalni položaj žene po Hamurabiju u odnosu prema Mojsijevom zakonu. Zagreb
Rosamond, M.E. (1979) The Code of Hammurabi. Baghdad
Roth, M.T. (2006) Marriage, divorce, and the prostitute in Ancient Mesopotamia. u: Faraone C.A.; McClure L.K. [ur.] Prostitutes and Courtesans in the Ancient World, Madison: University of Wisconsin Press
Scheil, V. (1904) La loi de Hammourabi (vers 2000 AV. J. C.). Paris, 2
Stanimirović, V. (2012) Hrestomatija za uporednu pravnu tradiciju. Beograd
Stanimirović, V. (2011) Novi pogled na Hamurabijev zakonik - I deo. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 59, br. 1, str. 133-159
Stanimirović, V. (2011) Novi pogled na Hamurabijev zakonik - II deo. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 59, br. 2, str. 91-121
Stanković, M. (2015) Ugovorno nasleđivanje između supružnika. Beograd, doktorska disertacija, daktilografisano
Stanković, M. (2015) Pravna priroda afatomije. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 63, br. 1, str. 169-185
Stuckey, J.H. (2005) Sacred prostitutes. MatriFocus Cross-Quarterly for the Goddes Woman Samhain, 5-1
Szlechter, E. (1959) La nature juridique de la clause ana qabe en droit babylonien. Revue internationale des droits de lantiquite, 6, 90-100
Šarkić, S. (1998) Opšta istorija države i prava. Beograd
Teppo, S. (2005) Women and their agency in the neo-assyrian empire. Assyrologia Pro gradu
Vajs, A. (1966) Neke specifične zakonitosti u istorijskom razvoju prava. u: Zbornik radova iz pravne istorije posvećen Albertu Vajsu, Beograd
Vajs, A. (1969) Neke karakteristike starih kodeksa. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, 2/37
Vajs, A., Kandić, L. (1974) Opšta istorija države i prava. Beograd: Savremena administracija
Von, D.H.M. (1903) Die Gesetze Hammurabis und Verhältnis zur mosaischen Gesetzgebung sowie zu den XII Tafeln. Wien
Votson, A. (2010) Pravni transplanti - pristup uporednom pravu. Beograd, prevela Silva Mitrović
Westbrook, R. (2003) Old Babylonian period. u: Westbrook R. [ur.] A history of ancient near eastern law, Leiden, I, 361
Westenholz, J.G. (1989) Tamar, Qĕdēšā, Qadištu, and Sacred Prostitution in Mesopotamia. Harvard Theological Review, 82(03): 245-266
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/AnaliPFB1703124S
objavljen u SCIndeksu: 05.10.2017.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Anali Pravnog fak Beograd (2011)
Novi pogled na Hamurabijev zakonik - I deo
Stanimirović Vojislav

Anali Pravnog fak Beograd (2011)
Novi pogled na Hamurabijev zakonik - II deo
Stanimirović Vojislav

Anali Pravnog fak Beograd (2015)
Pravna priroda afatomije
Stanković Miloš

prikaži sve [32]