Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2018, vol. 66, br. 1, str. 236-255
Pravo na zdravu životnu sredinu kao intergeneracijski fenomen
Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet

e-adresadeamihailovic@gmail.com
Ključne reči: Pravo na zdravu životnu sredinu; Intergeneracijska pravda; Pravo budućih generacija; Održivi razvoj
Sažetak
Neophodnost razmatranja prava na zdravu životnu sredinu u kontekstu intergeneracijskog fenomena posebno je podstaknuta optužbama da sadašnje generacije žive na račun budućih nerođenih generacija, što je nerijetko praćeno prilično brutalnom retorikom poput 'odložene pljačke' (kao što poznati ekološki aktivista Pol Hoken (Paul Hawken) ističe: 'Mi imamo ekonomiju gdje krademo od budućnosti, prodajemo u sadašnjosti i to nazivamo BDP.'). U tom smislu, u radu se analizira vremenski domet prava na zdravu životnu sredinu razmatranjem njegove suštine, ideje intergeneracijske pravde i jednakosti, mogućnosti da buduće generacije posjeduju prava u sadašnjosti i održivog razvoja - do danas najoptimalnijeg kompromisa naizgled nepomirljivih zahtjeva ekonomije i ekologije, kao i interesa sadašnjih i budućih generacija.
Reference
Beckerman, W., Pasek, J. (2004) Justice, Posterity and Environment. Oxford
Birnie, P.W., Boyle, A.E., Redgwell, C. (2009) International law and the environment. Oxford: Oxford University Press, 3rd edition
Cakić, M., i dr. (2004) Evropski orjentisani kursevi za upravljanje životnom sredinom. Niš
Caney, S. (2009) Human Rights, Responsibilites and Climate Change. u: C. R. Beitz, R. E. Goodin [ur.] Global Basic Rights, Oxford: Oxford University Press
Easteal, P.L. (2013) Justice Connections. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing
Elliot, R. (1989) The Rights of Future People. Journal of Applied Philosophy, 6(2): 159-170
George, P. (1979) Sve o životnoj sredini. Beograd
Gonzales, C. (2011) An Environmental Justice Critique of Comparative Advantage: Indigenous Peoples. Seattle: Trade Policy, and the Mexican Neoliberal Economic Reforms
Ivanović, D.M., Đorđević, S. (2013) Praktikum o pravu na pravnu zaštitu u pitanjima životne sredine u upravnom postupku i upravnom sporu. Beograd
Lilić, S. (2010) Ekološko pravo. Beograd
Lilić, S., Drenovak, M. (2009) Upravna i upravno-sudska zaštita prava na učešće javnosti u stvarima od značaja za životnu sredinu u Srbiji. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 57, br. 1, str. 217-231
Paunović, M., Krivokapić, B., Krstić, I. (2007) Osnovi međunarodnih ljudskih prava. Beograd: Megatrend univerzitet
Pavićević, Đ. (2011) Ljudska prava - preispitivanje ideje. Beograd
Pečujlić, M. (1977) Čovek i životna sredina u Srbiji. Beograd
Pokrajac, C. (2009) Održivi razvoj i ekološka ekonomija kao poslovne paradigme. Škola biznisa, 4
Rabasović, M. (1986) Pravo na zdravu životnu sredinu kao osnovno pravo čoveka. Beograd
Rakić-Vodinelić, V.R. (1995) Ekološko pravo kao pravo čoveka. Pravni život, vol. 44, br. 9, str. 245-266
Robinson, F. (1999) Globalizing Liberalism?, Morality and legitimacy in a liberal global order. u: Shaw M. [ur.] Politics and Globalization, London-New York: Routledge
Sen, A. (1982) Rights and Agency. Philosophy and Public Affairs, br. 1
Simović, D., Avramović, D., Zekavica, R. (2013) Ljudska prava. Beograd
The United Kingdom, Department of the Environment, Transport and the Regions (1999) A better quality of life: A strategy for sustainable development for the UK. London: TSO
Thompson, J. (2010) What is International Justice?. u: H. Sykes [ur.] Future Justice, Sydney: Future Leaders
Vučinić, N.B. (2001) Osnovi ljudskih prava i sloboda. Podgorica, itd: CID
Vukasović, V. (2003) Međunarodnopravno regulisanje prava na zdravu životnu sredinu. Beograd
Wolf, C. (2011) Intergenerational Justice. Ames: Iowa State University
World Commission on Environment and Development (1987) Our common future. Oxford: Oxford University Press
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/AnaliPFB1801236M
objavljen u SCIndeksu: 12.04.2018.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Anali Pravnog fak Beograd (2007)
Zaštita osoba s invaliditetom u međunarodnom pravu
Radivojević Zoran, i dr.

Anali Pravnog fak Beograd (2019)
Granice slobode okupljanja - standardi Evropskog suda za ljudska prava
Stevandić Danilo

Sociologija (2012)
Socijalna održivost grada - analiza koncepta
Mirkov Anđelka

prikaži sve [50]