Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:17
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:13

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2018, vol. 66, br. 2, str. 244-261
Poreskopravni tretman hibridnih finansijskih instrumenata
Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet

e-adresadbosankic76@yahoo.com
Ključne reči: Hibridni finansijski instrumenti; Poresko planiranje; Oporezivanje pravnih lica; Sopstveni kapital; Pozajmljeni kapital
Sažetak
Osim motiva koji nisu dominantno poreski, hibridni finansijski instrumenti koriste se i u jednom poreskopravnom sistemu i u međunarodnom scenariju, sa ciljem generisanja poreskih ušteda. Zavisno od toga da li su učesnici u transakciji poreski obveznici u istom poreskopravnom sistemu ili nisu, u radu se analiziraju poreskopravne posledice klasifikacije hibridnih finansijskih instrumenata. Posebna pažnja posvećena je poreskopravnom tretmanu hibridnih finansijskih instrumenata u srpskom poreskom pravu, u kojem za poreske potrebe ne postoji mogućnost drugačijeg klasifikovanja u odnosu na način na koji je to učinjeno sa aspekta kompanijskog prava, odnosno računovodstva. Takav nedostatak u srpskom poreskom pravu s jedne strane otvara mogućnost za poresko planiranje korišćenjem hibridnih finansijskih instrumenata, dok s druge strane predstavlja oblast koja bi trebalo da bude posebno regulisana. Sa aspekta međunarodnog scenarija, u radu se uporednom metodom analiziraju i pravila za klasifikaciju hibridnih finansijskih instrumenata definisana Model-konvencijom OECD i odgovarajućim direktivama Evropske unije.
Reference
*** (2009) IBFD international tax glossary. Amsterdam: IBFD
Bärsch, S.E. (2012) Taxation of Hybrid Financial Instruments and the Remuneration Derived Therefrom in an International and Cross-border Context. Berlin, Heidelberg: Springer
Boer, R. (2012) Boulogne F. Netherlands, Taxation of Intercompany Dividends Under Tax Treaties and EU Law. Amsterdam: IBFD
Chatterji, S., Hedges, P. (2005) Loan Workouts and Debt for Equity Swaps. Chichester, UK: Wiley
Coyle, B. (2002) Hybrid Financial Instruments. Canterbury: Financial World Publishing
de Alencar, D.H. (2017) Economic crisis and protection of taxpayer's rights: Tax morality. u: 71st IFA annual congress, Rio de Janeiro
Finnerty, C., i dr. (2007) Fundamentals of international tax planning. Amsterdam: IBFD
Helminen, M. (2010) The international tax law concept of dividend. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International
Helminen, M. (2009) EU tax law: Direct taxation. Amsterdam: IBFD
Hji, P.C., Hji, P.C. (2013) EU corporate tax law:. u: European Union Corporate Tax Law, Cambridge: Cambridge University Press (CUP), str. 365-384
Johannesen, N. (2014) Tax avoidance with cross-border hybrid instruments. Journal of Public Economics, 112: 40-52
Laukkannen, A. (2007) Taxation of Investment Derivatives. Amsterdam: IBFD
OECD (2015) Neutralising the effects of hybrid mismatch arrangements. u: Action 2-2015 final report, Paris
Popov, I.G. (2004) Poresko pravo Evropske unije. Beograd: Službeni glasnik, 2004
Popović, D. (1997) Nauka o porezima i poresko pravo. Beograd: Institut Otvoreno društvo - Institut za ustavnu i zakonodavnu politiku
Popović, D. (2015) Poresko pravo. Beograd: Pravni fakultet
Ranković, J.M. (1992) Teorija bilansa. Beograd: Ekonomski fakultet
Rumble, T., Amin, M., Kleinbard, E. (2003) The Taxation of Equity Derivatives and Structured Products. New York: Palgrave Macmillan
Santos, T.R. (2015) Prevention of Hybrid Mismatches as a Justification?,. u: K. Dziurdz, C. Marchgraber [ur.] Non-Discrimination in European and Tax Treaty Law, Wien: Linde Verlag
Srpsko fiskalno društvo (2016) Model-konvencija o porezima na dohodak i na imovinu. Beograd
Terra, B., Wattel, P. (2005) European tax law. Dordrecht, itd: Kluwer
Vasiljević, M. (2011) Kompanijsko pravo. Beograd: Pravni fakultet
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/AlaniPFB1802244B
objavljen u SCIndeksu: 13.07.2018.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Anali Pravnog fak Beograd (2010)
(Zlo)upotreba stranih pravnih lica za izbegavanje poreza u Srbiji
Popović Dejan, i dr.

Anali Pravnog fak Beograd (2011)
Oporezivanje dohotka od investicija u državama-članicama Evropske unije
Tasić Danica

Vojno delo (2016)
Osobenosti poreskog sistema Republike Kipar
Ćurčić Mihailo B., i dr.

prikaži sve [81]