Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:32
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:25

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2020, vol. 68, br. 3, str. 159-178
Pravni (be)značaj pokrića kod menice i čeka
Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet, Srbija

e-adresajankovic@ius.bg.ac.rs
Ključne reči: menica; ček; apstraktnost; stipulacija; pokriće
Sažetak
S obzirom na to da imaju istovetnu personalnu strukturu, menica i ček, i pored razlika u pogledu svrhe (plaćanje, obezbeđenje, kreditiranje), imaju zajedničku osobinu u pogledu trasantovog pokrića kod trasata. Čini se da je postojanje pokrića pravno nevažno za položaj trasata i akceptanta. Za razliku od trasata koji nema obavezu isplate, akceptant je ima, ali se obojici pravni položaj određuje ne spram pokrića, nego spram sopstvenog pristanka na ustanovljavanje obaveze. Dok trasat (kako kod menice, tako i kod čeka) ne daje pristanak na trasantov nalog, dotle ga akceptant (kod menice) daje, stvarajući za sebe obavezu isplate koja je samostalna i nezavisna od pokrića. U prvom delu rada, menica i ček se funkcionalno određuju u vezi sa ugovorom o prodaji i asignacijom. Zatim se razmatra apstraktnost u građanskom pravu, a posebno povezanost ustanove stipulacije (iz starog rimskog prava) i menične radnje akceptiranja. Naposletku, prikazuje se odnos osnovnih meničnih lica prema pokriću.
Reference
Aigler, W. R. (1925) Rights of holder of bill of exchange against the drawee. Harvard Law Review, 7, 38: 857-886
Bartoš, M., Antonijević, Z., Jovanović, V. (1974) Menično i čekovno pravo. Beograd: Privredni pregled
Brehm, W., Berger, C. (2006) Sachenrecht. Tübingen: Mohr Siebeck
Brütt, L. (1908) Die abstrakte Forderung nach Deutschen Reichsrecht. Berlin: J. Guttentag Verlagsbuchhandlung
Bujuklić, Ž. (2005) Forvm Romanvm. Beograd: Pravni fakultet
Ellinger, E.P., Lomnicka, E., Hare, C.V.M. (2011) Ellinger's modern banking law. Oxford: Oxford University Press
Ferguson, D. K. (1990) Does payment by check constitute a transfer upon delivery or payment?. American Bancruptcy Law Journal, 1, 64: 93-112
Gams, A. (1956) Uvod u građansko pravo. Beograd: Naučna knjiga
Gursky, K. (2007) Wertpapierrecht. Heidelberg: C.F. Müller Verlag
Jacobi, E. (1956) Wechsel und Scheckrecht: unter Berücksichtigung des ausländischen Rechts. Berlin: Walter de Gruyter
Jakšić, S. (1962) Obligaciono pravo - opšti deo. Sarajevo: Izdavačko preduzeće Veselin Masleša
Jankovec, I.I. (1995) Menično pokriće. Pravo i privreda, vol. 33, br. 7-8, str. 14-31
Janković, S. (2013) Čiji je, zapravo, saldo na bankarskom tekućem računu?. Pravni život, 11, 26: 631-645
Janković, S. (2018) Da li su svi klasični čekovi u Srbiji, zapravo, certificirani?. Pravni život, 11, 31: 51-65
Josipović, I. (1983) Neki problemi vezani za krivično djelo izdavanja čeka bez pokrića. Naša Zakonitost, 7-10, XXXVII: 123-131
Jovanović, N. (2015) Uvod u Common Law ugovorno pravo. Beograd: Pravni fakultet
Mckendrick, E. (2010) Goode on commercial law. London: Penguin Books
Moens, G., Gillies, P. (1998) International trade and business: Law, policy and ethics. Sydney: Cavendish Publishing
Radović, M. (2011) Tradiciono svojstvo tzv. stvarnopravnih hartija od vrednosti. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 59, br. 1, str. 294-319
Radović, M. (2016) Platni promet - pravo bankarskih platnih usluga. Beograd: Pravni fakultet
Stojanović, D.D., Antić, O.B. (2004) Uvod u građansko pravo. Beograd: Pravni fakultet
Stone, R. (2005) The modern law of contract. London: Cavendish Publishing
Škulić, M. (2015) Briše se krivično delo izdavanja čeka bez pokrića. Politika, Oktobar, http://www.politika.rs/scc/clanak/341304/Brise-se-krivicno-delo-izdavanja-ceka-bez-pokrica, poslednji pristup 19. aprila 2020
Vasiljević, M. (2012) Trgovinsko pravo. Beograd: Pravni fakultet
Vodinelić, V. V. (2012) Građansko pravo - uvod u građansko pravo i opšti deo građanskog prava. Beograd: Službeni glasnik
von Mehren, T. A., Murray, P.L. (2007) Law in the United States. New York: Cambridge University Press
Vuković, M. (1959) Značenje apstraktnog elementa u ugovorima. Arhiv za pravne i društvene nauke, 2-3, LXXIV: 166-174
Zimmermann, R. (1990) The law of obligations: Roman foundations of the civilian tradition. Oxford-Cape Town: Oxford University Press
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
DOI: 10.5937/AnaliPFB2003172J
objavljen u SCIndeksu: 29.09.2020.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka