Akcije

Anali Pravnog fakulteta u Beogradu
kako citirati ovaj članak
podeli ovaj članak

Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2021, vol. 69, br. 1, str. 264-273
Jevremović-Petrović Tatjana: Modeli osnivačkih akata, Univerzitet u Beogradu - Pravni fakultet, Beograd, 2019
Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd

e-adresamilena.mitrovic@diplomacy.bg.ac.rs
Sažetak
Članak ne sadrži sažetak.
Reference
Conac, P. (2015) The Societas Unius Personae (SUP): A 'Passport' for Job Creation and Growth. European Company and Financial Law Review, 2, 12: 139-176
Jevremović-Petrović, T. (2012) Uvod u kompanijsko pravo EU - izvori i razvoj. u: Vasiljević Mirko, Radović Vuk, Jevremović-Petrović Tatjana [ur.] Kompanijsko pravo Evropske unije, Beograd: Univerzitet u Beogradu-Pravni fakultet, (citirano kao T. Jevremović Petrović (2012b))
Royo-Villanova, S.Á. (2019) Proposal Regarding the Use of Digital Tools and Processes in Company Law: The Practicioner's Perspective. European Company and Financial Law Review, 1-2, 16: 149-189
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: prikaz knjige
objavljen u SCIndeksu: 03.04.2021.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Pravo i privreda (2020)
Harmonizacija prekograničnih kretanja privrednih društava u pravu EU
Jevremović-Petrović Tatjana