Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
1991, vol. 39, br. 1-3, str. 296-306
Psihološke teorije o ratu
Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet
Ključne reči: rat; psihološke teorije; Frojd
Sažetak
Tri su grupe psiholoških teorija o ratu. Instinktivističke teorije tumače čovekovu sklonost ka ratu kao urođenu, nagonsku. Prema S. Frojdu, čovekom vladaju instinkti života (Eros) i smrti. Među njima je večita borba. Ratovi su neizbežni. Prema K. Lorencu (etološka teorija), agresivnost je nagonska, ali je u funkciji života jedinke i vrste. Čovekov nagon agresivnosti je, međutim, neobuzdan i opasan. Zato razum mora da ga kontroliše. Frustracione teorije (Dolard, Miler, Berkovic i drugi) tumače da su čovekova agresivnost i sklonost ratu izazvane frustracijama sredine. Da bi bili miroljubivi, ljude ne treba frustrirati. Teorija ima mnogo prigovora. Bihejviorističke teorije, klasičnog uslovljavanja (Votson, Pavlov, Behtjerev) i instrumentalnog uslovljavanja (Skiner i drugi), tumače svako ljudsko ponašanje, pa i sklonost ka agresivnosti u ratu, kao naučno, kao reakciju na određene draži. Zaključak: još uvek nema pouzdane psihološke teorije o uzrocima ljudske agresivnosti i sklonosti ka ratu. Najbliži smo istini ako prihvatimo da je agresivnost ljudi urođena, ali da se javlja i na frustracije i da se uči.
Reference
*** (1976) War Within Man: A Psychological Inquiry into the Roots of Destructiveness. Philadelphia: American Friends Service Committee
Berkowitz, L. (1962) Aggression: A social learning analysis. New York, itd: McGraw-Hill
Buss, A.H. (1961) The psychology of aggression. New York-London
Dollard, J., i dr. (1968) Frustration and aggression. Ford University Press
Freud, S. (1986) Zašto rat. u: Budućnost jedne iluzije, Zagreb: Naprijed
Freud, S. (1923) Ja i Ono. Zagreb: Naprijed
Frojd, S. (1924) Ekonomski problemi mazohizma
Frojd, S. (1973) Totem i tabu. Novi Sad: Matica srpska
Frojd, S. (1915) Instinkti i njihove promenljivosti
Frojd, S. (1915) Misli o vremenu rata i smrti
Frojd, S. (1920) S one strane principa zadovoljstava
Frojd, S. (1930) Nelagodnost u kulturi. u: Odabrana dela Sigmunda Frojda, Novi Sad: Matica srpska
Frojd, S. (1933) Zašto rat
Frojd, S. (1969) Odabrana dela. Novi Sad: Matica srpska, I-VII
Fromm, E. (1976) Anatomija ljudske destruktivnosti. Zagreb: Naprijed, I i II
Hobs, T. (1961) Levijatan ili materija, oblik i vlast države crkvene i građanske. Beograd: Kultura
Jerotić, V. (1990) Čovek i njegov identitet - psihološki problemi savremenog čoveka. Gornji Milanovac: Dečje novine
Lorenc, K. (1970) O agresivnosti. Beograd: Vuk Karadžić
Rot, N. (1979) Osnovi socijalne psihologije. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Sociologija (1998)
Etnički autostereotipi i heterostereotipi na Kosovu
Mihailović Srećko M.

Psihologija (2007)
Psihološki faktori i koronarna bolest srca
Hadži-Pešić Marina, i dr.

Psihologija (1993)
Homicidno ponašanje: pokušaj psihološke tipologije
Kron Leposava N.

prikaži sve [156]