Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
1992, vol. 40, br. 2-3, str. 120-134
Društvena štetnost i društvena opasnost krivičnog dela
Univerzitet u Kragujevcu, Pravni fakultet
Ključne reči: krivično delo; društvena štetnost; društvena opasnost
Sažetak
Autor u radu dokazuje da materijalnu stranu protivpravnosti čini društvena štetnost krivičnog dela. Pojam 'društvena opasnost krivičnog dela' je usmeren ka budućnosti i izvan je materijalne strane protivpravnosti. Društvena opasnost krivičnog dela je složen pojam koji se sastoji od objektivnih i subjektivnih elemenata i pisac ih u radu analizira. Autor iznosi formulu društvene opasnosti krivičnog dela. Na kraju zaključuje da društvena štetnost krivičnog dela ulazi u opšti pojam krivičnog dela kao materijalna strana protivpravnosti. Društvena opasnost krivičnog dela, kao hipotetička mogućnost nastanka štete, ne ulazi u opšti pojam krivičnog dela, ali je njen značaj za teoriju i praksu krivičnog prava i dalje veliki.
Reference
*** (1973) Meyers Enzyklopädisches Lexikon in 25 Banden. Mannheim, Tom deveti, str. 792
*** (1972) Petit Larousse, Dictionnaire encyclopédique. Paris, str. 249
*** Ustav SFR Jugoslavije / Constitution of the SFR of Yugoslavia. Službeni list SFRJ, čl. 176
Aćimović, M. (1937) Krivično pravo - opšti deo. Subotica: Gradska štamparija
Atanacković, D.R. (1969) Odnos društvene opasnosti i protivpravnosti kao elemenata opšteg pojma krivičnog dela. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, br. 2, str. 206
Atanacković, D.R. (1990) Prilog definisanju opšteg pojma krivičnog dela. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, broj 5, str. 549-567
Bačić, F. (1964) Otežavajuće i pooštravajuće okolnosti u kažnjavanju u jugoslovenskom krivičnom pravu. Jugoslovenska revija za kriminologiju i krivično pravo, vol. 2, br. 2, str. 255
Bačić, F. (1978) Krivično pravo - opći dio. Zagreb: Informator
Baumann, J. (1977) Strafrecht - Allgemeiner Teil. Berlin
Čejović, B.M. (1979) Krivično pravo - opšti deo. Beograd: Privredna štampa
Čejović, B.M. (1980) Društvena opasnost i protivpravnost krivičnog dela u jugoslovenskom krivičnom pravu. Glasnik Pravnog fakulteta u Kragujevcu, str. 41
Durmanov, N.D. (1948) Ponjatie prestuplenija. Moskva
fon List, F. (1902) Nemačko krivično pravo. Beograd
Jescheck, H. (1978) Lehrbuch des Straftrechts. Berlin, Allgemeiner Teil
Kovalev, M.I. (1990) Obšćestvenno opasnie posledstvija prestuplenija i dispozicija ugolovnogo zakona. Sovetskoe gosudarstvo i pravo, br. 10, str. 38
Kudrjavcev, V.N. (1960) Objektivnaja storona prestuplenija. Moskva
Kuzniecova (1974) Sovetskoe ugolovnoe pravo. Moskva, opšti deo, red. Menjšagin, Durmanov, Kriger, Kudrjavcev
Marjanović, G. (1978) Predavanja po krivično pravo - opšti del. Skopje
Mezger,, Blei, H. (1965) Strafrecht - Allgemeiner Teil. Munchen-Berlin
Mihajlovski, A. (1966) O principu društvene opasnosti u našem krivičnom pravu. Jugoslovenska revija za kriminologiju i krivično pravo, vol. 4, br. 4, str. 504-523
Mihajlovski, A. (1981) O pojmu krivičnog dela. Beograd
Milutinović, M.M. (1985) Kriminologija. Beograd: Savremena administracija
Ovezov, N.A. (1972) K voprosu obstojatvljstva ustranjajušćih obšćestvenuju opasnosti protivpravnost dejanija v sovetskom ugolovnom prave. Ašhabad
Pintkovskij, A.A. (1970) Kurs sovetskogo ugolovnogo prava. Moskva, II tom
Prohorov, V.S. (1984) Prestuplenije i otvestvennost. Leningrad
Savezno izvršno veće, Komisija za reformu kaznenog zakonodavstva (1991) Prednacrt Krivičnog zakona SFRJ - Opšti deo. Beograd, Mart, str. 3
Simonović, B.R. (1987) Pravni osnov, obim i sadržaj ispitivanja ličnosti okrivljenog u krivičnom postupku. Naša zakonitost, Zagreb, br. 5
Srzentić, N., Stajić, A., Lazarević, L.V. (1981) Krivično pravo - opšti deo. Beograd: Savremena administracija
Vodinelić, V. (1987) Kriminalistika. Beograd: Naučna knjiga
Volkov, B.S. (1972) Ličnost prestupnika. Kazan': Kazanskii universitet
Welzel, H. (1963) Das Deutsche Strafrecht: Eine systematische Darstellung. Berlin: Walter de Gruyter & Co
Živanović, T. (1935) Osnovi krivičnog prava Kraljevine Jugoslavije - opšti deo. Beograd, I knjiga
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Anali Pravnog fak Beograd (1992)
Dobrovoljni odustanak i stvarno kajanje de lege late i de lege ferenda
Simović-Hiber Ivana

Ekonomika (2005)
Položaj maloletnika u krivičnom postupku
Ilić Radan

Anali Pravnog fak Beograd (2008)
Materijalno dovršenje krivičnoga dela
Vuković Igor

prikaži sve [181]