Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
1992, vol. 40, br. 5, str. 369-388
Problematika činjenica u dokaznoj teoriji krivičnog procesnog prava
Kragujevac
Ključne reči: dokazna činjenica; predmet dokaza; dokazni izvor; signal
Sažetak
U radu se razmatra problem pravilnog definisanja činjenice uopšte, i u dokaznoj teoriji krivično-procesnog prava, posebno. Ulazi se u diskusiju sa raznim definicijama činjenice. Pisac, zatim, istražuje institute dokaznog sredstva, dokaznih izvora i dokaza, te, na kraju, ispituje dokaznu činjenicu kao informaciju u krivičnom postupku i njene relacije sa predmetom dokaza.
Reference
*** (1970) Rečnik srpskohrvatskog književnog jezika. Novi Sad: Matica srpska, Knjiga šesta, S-Š
*** (1973) Rečnik srpskohrvatskog književnog i narodnog jezika. Beograd: SANU - Institut za srpski jezik, Knjiga VII, str. 367
*** (1973) Rečnik srpskohrvatskog književnog jezika. Novi Sad: Matica srpska, Knjiga četvrta, P-S
Ashby, R.W. (1957) An introduction to cybernetics. London, itd: Chapman and Hall
Carr, E.H. (1964) What is history?. London
Dimitrijević, D.V. (1976) Krivično procesno pravo. Beograd: Savremena administracija
Gershoy, L. (1966) Some problem of working historian. New York
Klaus, G. (1966) Die Macht des Wortes. Berlin
Kotabrinski, T. (1975) Traktat o horošei raboti. Moskva
Margenau, O. (1961) Open vistas. New Haven-London
Poletajew, J.A. (1962) Kybernetyk. Berlin
Simić-Jekić, Z.M. (1989) Dokazi i istina u krivičnom postupku. Beograd: Pravni fakultet
Šešić, B.V. (1962) Logika. Beograd: Naučna knjiga
Šešić, B.V. (1971) Opšta metodologija. Beograd: Naučna knjiga
Ursul, A.D. (1970) Information. Berlin
Vasiljević, T. (1970) Sistem krivičnog procesnog prava SFRJ. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Viner, N. (1973) Kibernetika i društvo. Beograd: Nolit
Vodinelić, V. (1987) Kriminalistika. Beograd: Naučna knjiga
Vodinelić, V. (1982) Uviđaj i planiranje verzija. Naša zakonitost, Zagreb, br. 11-12, str. 63-94
Vodinelić, V. (1984) Dokazi i verzije u krivičnom postupku. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, br. 1-4, str. 150-162
Vodinelić, V. (1983) Postavljanje verzija u procesu operativne delatnosti i istrage. Pravni život, br. 11, str. 1151-1164
Vodinelić, V., i dr. (1986) Saobraćajna kriminalistika. Beograd
Vodinelić, V.V. (1991) Procesualni i kriminalistički problemi sa sudovima i zaključcima sadržanim u iskazu svedoka. Arhiv za pravne i društvene nauke, vol. 77, br. 1, str. 55-86
von Gross, H. (1906) Handbuch der Kriminalistik
Wickers, G. (1957) Control, stability and choice in 'general systems'. Yearbook of the Society for General Systems Research, Ann Arbor, Michigan, vol. 2, str. 1
Zlatarić, B., Damaška, M. (1966) Riječnik krivičnog prava i postupka. Zagreb
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Anali Pravnog fak Beograd (1991)
Ravnopravnost stranaka u krivičnom postupku
Stefanović-Zlatić Milica

Anali Pravnog fak Beograd (1993)
Značaj dela dr Božidara V. Markovića za razvoj nauke krivičnog procesnog prava
Simić-Jekić Zagorka M.

Anali Pravnog fak Beograd (1994)
Naučni problemi na relaciji dokazni izvor - dokaz - dokazivanje u krivičnom procesnom pravu
Vodinelić Vladimir V.

prikaži sve [159]