Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
1993, vol. 41, br. 5, str. 531-542
O pojmu upravnog spora
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet
Sažetak
Upravni spor predstavlja vid sudske kontrole uprave. Pojam upravnog spora se u pravnoj teoriji različito određuje, u zavisnosti od potreba određene zemlje, vremena u kojem je shvatanje nastalo i shvatanja pojedinih autora. Kod nas je upravni spor zakonodavno definisan na materijalan način, a u jugoslovenskoj pravnoj doktrini nema suštinskih razmimoilaženja, već samo u pogledu isticanja pojedinih aspekata ovog pojma.
Reference
*** (1960) Zakon o upravnom sudstvu Nemačke. 21. januara, 40
*** (1977) Zakon o upravnim sporovima. Službeni list SFRJ, br. 4, čl. 1, čl. 8
Antoniolli, W. (1954) Allgemeines Verwaltungsrecht. Wien
Appleton, J. (1927) Traité élémentaire de contentieux administratif. Paris
Auby, J., Ducos-Ader, R. (1962) Traité de contentieux administratif, I. Paris: Librarie générale de droit et de jurisprudence
Benoit, F. (1968) Le droit administratif français. Paris: Dalloz
Bonnard, R. (1934) Le contrôle juridictionnel de l'administration. Paris
de Laubadere, A.V. (1963) Traité élémentaire de droit administratif. Paris: Librarie générale de droit et de jurisprudence
Dimitrijević, P. (1983) Osnovi upravnog prava. Beograd: Pravni fakultet
Duez, P., Debeire, G. (1952) Traité de droit administratif. Paris
Duguit, L. (1928) Traité de droit constitutionnel. Paris
Hauriou, M. (1905) Les éléments du contentieux. Recueil de legislation de Toulouse
Hauriou, M. (1933) Précis de droit administratif et de droit public. Paris
Kostić, L.M. (1939) Administrativno pravo Kraljevine Jugoslavije. Beograd: Izdavačka knjižarnica Gece Kona
Lafferiere, E. (1887) Traité de la juridiction administrative et des recours contentieux. Paris
Milkov, D. (1986) Upravna stvar. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, br. 5
Odent, R. (1965-1966) Contentieux administrative, I, Les cours de droit. Paris: Institut d'Etudes politiques
Popović, S.B., Marković, B.M., Petrović, M.M. (1992) Upravno pravo - opšti deo. Beograd: Savremena administracija
Rivero, J. (1977) Droit administratif. Paris: Dalloz
Stjepanović, N. (1978) Upravno pravo SFRJ. Beograd: Privredni pregled
Tomić, Z.R. (1991) Upravno pravo. Beograd: Nomos
Vedel, G. (1961) Droit administratif. Paris: Presses universitaires de France / PUF
Waline, M. (1946/1947) Cours de droit administratif. Paris
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Zb Pravnog fak Novi Sad (2007)
O pojmu upravnog spora
Milkov Dragan

Anali Pravnog fak Beograd (1995)
O potrebi uvođenja posebnih upravnih sudova u naše pravo
Popović Slavoljub B.

Pravo - teorija i praksa (1992)
Pojam, vrste i oblici kontrole uprave
Milkov Dragan

prikaži sve [73]