Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
1996, vol. 44, br. 4-6, str. 157-173
Franšizing poslovanje u jugoslovenskoj privredi - praksa, mogućnosti i pravni okviri
Institut za uporedno pravo, Beograd, Srbija
Ključne reči: franšizing poslovi; monopolski propisi (antimonopolsko zakonodavstvo); trgovinski propisi
Sažetak
Poslovanje na bazi franšizinga veoma se uspešno razvija kako u industrijski i tehnološki razvijenim zemljama tako i u zemljama sa nedovoljno razvijenom privredom. Postavlja se pitanje da li je razvoj ovog posla, tako efikasno korišćenog u svetu, moguć u većim razmerama i u Jugoslaviji. U radu se analizira početna inicijativa kao i aktuelno stanje franšizing poslovanja u Jugoslaviji, mogućnosti i perspektive razvoja i naročito pravni okviri koji čine veoma važan faktor (pospešujući ili limitirajući) za razvoj ovog posla. Budući da direktni pravni propisi o franšizingu ne postoje, autor analizira najznačajnije propise koji dolaze u posrednu vezu sa franšizingom; svi ovi propisi su ili (anti)monopolskog karaktera ili pripadaju kategoriji propisa iz oblasti trgovine, kako spoljne tako i unutrašnje.
Reference
*** (1995) Zakon o geografskim oznakama porekla. Službeni list SR Jugoslavije, br. 15., čl. 37
*** (1978) Zakon o dugoročnoj proizvodnoj kooperaciji, poslovno tehničkoj saradnji i pribavljanju i ustupanju materijalnih prava na tehnologiju između organizacija udruženog rada i stranih pravnih lica. Službeni list SFRJ, br. 40
*** (1993) Zakon o trgovini. Službeni list SR Jugoslavije, br. 32 čl. 6, 7
Draškić, M. (1983) Ugovor o franšizingu. Beograd: Institut društvenih nauka - Centar za pravna i politikološka istraživanja
Glušica, Z., Drašković, M. (1993) Kako uspešno voditi franšizu. Novi Sad: Vaki
Golubović, D.V. (1995) Ugovor o franšizingu i antimonopolističko pravo. u: Ninković Radoslav i Kandić-Popović Zorica [ur.] Novi ugovori od značaja za privredni razvoj Jugoslavije, naučni skup, 16. i 17. mart, Beograd - zbornik radova, Beograd: Institut za uporedno pravo, referat
Ignjatović, M. (1990) Oblici primene franšizing sistema u DTP 'Morava', Svetozarevo. u: Sabor malih privrednika; Vrnjačka Banja, 26-28.12., zbornik referata, Beograd, str. 1
Mendelsohn, M. (1992) The guide to franchising. New York
Pavlović, B., Kožinec, B. (1990) 'Endi' sistem franšize. u: Sabor malih privrednika; Vrnjačka Banja, 26-28.12., zbornik referata, Beograd, str. 31
Spasić, I.V. (1996) Franchising posao. Beograd
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Nema povezanih članaka