Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
1998, vol. 46, br. 4-6, str. 325-345
Ideja revolucije i država naroda srpskog
Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet
Ključne reči: Revolucija; Država naroda srpskog; Nacionalna suverenost; Nacionalno ujedinjenje; Načertanije; Načelo legitimiteta; Politička i građanska prava; Istočno pitanje; Socijalistička misao
Sažetak
Ideja revolucije uticala je na vaskrs srpske države, njen razvitak i trajanje. Istorijskom analizom srpske državnosti otkriva se uticaj na tu državnost kako ideja Velike francuske revolucije iz 1789. godine, tako i ideja Oktobarske revolucije iz 1917. godine. Zahvaljujući idejama slobode jednakosti, nacionalne suverenosti, koje su francuski revolucionari raspršili svetom, nastao je sveobuhvatni nacionalno-oslobodilački program srpskih ustanika početkom 19. veka. Te ideje bile su i u temeljima srpske države od njene obnove do stvaranja prve odnosno druge zajedničke države Južnih Slovena. U drugoj Jugoslaviji pretežan uticaj su imale ideje Oktobarske revolucije i marksističko-lenjinističko socijalističko učenje. Ideje Francuske građanske revolucije uticale su pozitivno na vaskrs i trajanje srpske države. Ideje Oktobarske revolucije, pored drugih činilaca izazvale su krizu srpske državnosti s neizvesnim posledicama.
Reference
*** (1890) Zakon o uređenju opština i srezova
Aleksić-Pejković, L. (1997) Balkan balkanskim narodima - između legitimističkog i nacionalnog principa. u: Terzić Slavenko [ur.] Islam, Balkan i velike sile - XIV-XX vek, Beograd: Istorijski institut SANU, str. 146
Avramov, S. (1998) Trilateralna komisija - svetska vlada ili svetska tiranija?. Veternik: LDIJ
Basta, D.N. (1988) Pravo pod okriljem utopije - Ernst Bloh i tradicija prirodnog prava. Beograd: Rad
Bataković, D.T. (1998) Srbija na Zapadu - o francuskim uticajima na politički razvoj moderne Srbije. u: Susret ili sukob civilizacija na Balkanu, Beograd: Istorijski institut SANU, str. 307-326
Bowen, J.R. (1996) The myth of global ethnic conflict. Journal of Democracy, oktobar, str. 4-5
Ćorović, V. (1989) Istorija Srba. Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod / BIGZ
de Tokvil, A. (1990) O demokratiji u Americi. Sremski Karlovci-Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića
Ekmečić, M. (1990) Ratni ciljevi Srbije 1914. Beograd, itd: Prosveta
Ekmečić, M. (1989) Stvaranje Jugoslavije 1790-1918. Beograd, itd: Prosveta, knj. 2
Fukuyama, F. (1989) The end of history. National Interest, br. 1, str. 3-18
Furet, F. (1998) Democracy and utopia. Journal of Democracy, br. 1, januar, str. 65
Holbrooke, R. (1998) To end a war. New York-London: Random House
Huntington, S.P. (1996) The clash of civilizations and the remaking of world order. New York, itd: Simon and Schuster
Huntington, S.P. (1993) The clash of civilizations. Foreign Affairs, vol. 72, br. 3, str. 22-49
Jovanović, S. (1990) Svetozar Marković - političke i pravne rasprave. u: Samardžić Radovan i Stojković Živorad [ur.] Sabrana dela Slobodana Jovanovića, Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod / BIGZ, knj. 2
Krestić, V.Đ. (1991) Garašanin i Hrvati. u: Ilija Garašanin 1812-1874, Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti / SANU - Odeljenje istorijskih nauka, knj. 16, str. 273-292
Marković, R.Č. (1995) Ustavno pravo i političke institucije. Beograd: Službeni glasnik
Marks, K., Engels, F. (1949) Izabrana dela. Beograd, knj. 2
Marks, K. (1967) Prilog kritici Hegelove filozofije prava. u: Rani radovi, Zagreb, str. 104
Marks, K., Engels, F. (1949) Manifest Komunističke partije. u: Izabrana dela, Beograd, knj. 1, str. 25
Marks, K. Građanski rat u Francuskoj
Perović, L. (1995) Srpski socijalisti 19. veka - prilog istoriji socijalističke misli. Beograd: Službeni list SRJ
Popović, V. (1965) Istočno pitanje - istorijski pregled borbe oko opstanka Osmanlijske carevine u Levantu i na Balkanu. Sarajevo: Zavod za izdavanje udžbenika
Radikalna stranka (1881) Program
Roksandić, D. (1987) Francusko imperijalno ilirstvo u ilirskim pokrajinama 1809-1813. Jugoslovenski istorijski časopis / JIČ, vol. 22, br. 3, str. 17-37
Subotić, D.S. (1990) Srpski socijalisti i nacionalno pitanje. Beograd: Istraživačko-izdavački centar SSO Srbije / IIC SSOS
Tucović, D. (1945) Srbija i Arbanija. Beograd
Tucović, D. (1950) O savezu slobodnih balkanskih naroda. u: Izabrani spisi, Beograd, knj. 2, str. 39, izvod iz govora održanog 14. marta 1910. godine u Beogradu
Tucović, D. Marks i Sloveni. knj. 2, str. 158-159
Vidojević, Z.S. (1997) Tranzicija, restauracija i neototalitarizam. Beograd: Institut društvenih nauka - Centar za sociološka istraživanja
Vojvodić, M.S. (1991) Ideje Garašaninovog Načertanija i politička misao u Srbiji krajem 19. veka. u: Ilija Garašanin 1812-1874, Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti / SANU, str. 2
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci