Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:24
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:18

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2007, vol. 57, br. 1-2, str. 50-60
Farmakologija antidepresiva
Univerzitet u Beogradu, Farmaceutski fakultet, Institut za farmakologiju

e-adresaracabbr@eunet.yu
Ključne reči: depresija; triciklični antidepresivi; selektivni inhibitori preuzimanja serotonina; inhibitori monoaminooksidaze; novi antidepresivi
Sažetak
Depresija je kompleksno psihijatrijsko stanje, za čije objašnjenje je postavljeno nekoliko neurohemijskih teorija, i u čijem se lečenju primenjuje veliki broj različitih lekova. I pored intenzivnih istraživanja, teorije koje pokušavaju da objasne mehanizam nastanka depresije su još uvek samo hipoteze koje čekaju da budu dokazane. To je područje u kojem prednjači terapijski empirizam, a mehanističko shvatanje zaostaje. Poteškoće leže u tome što se na životinjskim modelima ne mogu ispitivati promene raspoloženja koje karakterišu depresiju kod ljudi. Ovaj rad prikazuje lekove koji se koriste u savremenoj terapiji depresija dajući osnovne informacije o njihovim mehanizmima dejstva, farmakokinetičkim karakteristikama, indikacijama, kontraindikacijama, neželjenim efektima i interakcijama sa drugim lekovima.
Reference
*** (2007) BNF 53: British national formulary. British Medical Association, March, Electronic version
Baldessarini, R.J. (2006) Drugs therapy of depression and anxiety disorders. u: Brunton L.L., Lazo J.S., Parker K.L. [ur.] Goodman & Gilman's The Pharmacological Basis of Therapeutics, New York: McGraw-Hill Medical Publishing Division
Ivanović, Lj., ur. (2006) Registar lekova. Beograd: Farmaceutsko društvo Srbije
Marić, J.K. (2001) Klinička psihijatrija. Beograd: Megraf
Potter, W.Z., Hllister, L.E. (2004) Antidepressant agents. u: Katzung B.G. [ur.] Basic & clinical pharmacology, New York: Lange Medical Books, 482-496, 9th ed
Pratt, J.P. (1999) Affective disorders. u: Walker R, Edvards C [ur.] Clinical Pharmacy and Therapeutics, Edinburgh: Churchil Livingstone, 409- 423
Rang, H.P., Dale, M.M., Ritter, J.M., Flower, R.J. (2007) Drugs used in affective disorders. u: Pharmacology, Edinburgh: Churchill Livingstone, 535-550
Reus, V.I. (2005) Mental disorders. u: Harrison's principles of internal medicine, McGraw-Hill: Health Professions Division, 2547-2561, 16th ed
Sweetman, S.C., ur. (2007) Martindale: The complete drug reference. London: Pharmaceutical Press, Electronic version
Varagić, V.M., Milošević, M.P. (2003) Antidepresivni lekovi. u: Farmakologija, Beograd: Elit Medica, 18.izd., str. 115-122
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 23.01.2008.

Povezani članci

Arhiv za farmaciju (2008)
Koronarni vazodilatatori
Stepanović-Petrović Radica

Arhiv za farmaciju (2005)
Racionalna primena terapijske supstitucije hormona i bisfosfonata
Pokrajac Milena

Arhiv za farmaciju (2005)
Karakteristike savremenih farmaceutskih preparata za terapijsku supstituciju hormona u menopauzi
Primorac Marija, i dr.

prikaži sve [64]