Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2005, vol. 54, br. 5, str. 8-14
Optimizacija primene uljanih premaza u vizualizaciji strujanja u aerotunelima
Vojnotehnički institut - VTI, Beograd
Ključne reči: vizualizacija strujanja; aerotunel; uljani premazi
Sažetak
Vizualizacija strujanja je jedna veoma važna oblast u eksperimentalnoj aerodinamici. Određene karakteristike strujanja u neposrednoj blizini površine modela su ispitivani metodom uljanih premaza. U ovom radu je opisan eksperiment koji je realizovan u dva aerotunela: T-38, tunel rafalnog tipa (0.2 ≤ M∞ ≥ 4.0) i T-35, kontinuirani, zatvorenog tipa (0.1 ≤ M∞ ≥ 0.8), koji se nalaze u VTIu u Beogradu. Vizualizacija strujanja u graničnom sloju je dobijena pomoću emulzije pripremljene na bazi tri različita ulja praha TiO2 i dodatkom oleinske kiseline. Opisan je eksperiment u podzvučnoj oblasti brzina. Glavni cilj je bio istraživanje uslova, koji utiču na efekte vizualizacije strujanja u graničnom sloju oko modela, metodom uljanih premaza. Rezultate eksperimenta su ilustrovani originalnim fotografijama snimljenih u aerodinamičkim laboratorijama VTI-a.
Reference
de Leeuw, W.C., Pagendarm, H., Post, F.H., Walter, B. (2001) Visual simulation of experimental oil-flow visualization by spot noise images from numerical flow simulation
Merzkirch, W.F. (1977) Flow visualization. New York: Academic Press
Ocokoljić, G., Ilić, B. (2004) Određivanja faktora turbulencije pomoću kugle u radnom delu aerotunela T-35. VTI
Pagendarm, H.G., Post, F.H. (1995) Comparative visualization: Approaches and examples. u: Gobel M., Muller H., Urban B. [ur.] Visualization in Scientific Computing, Berlin, itd: Springer Verlag, str. 95-108
Rebuffet, P. (1969) Aérodynamique expérimentale. Paris: Dunod
Ristić, S. (2003) Vizualizacija strujanja oko modela torpeda u aerotunelu T-38 uljanim premazima. Beograd: VTI
Ristić, S., Matić, D., Vitić, A. (2004) Vizualizacija i numerička simulacija strujanja oko prednjeg dela modela torpeda. u: HIPNEF (29), Vrnjačka banja, 19-21 maj, zbornik radova, str. 267-273
Ristić, S., Vitić, A., Anastasijević, Z., Vuković, Đ. (2004) Istraživanje uticaja držača na aerodinamičke karakteristike modela torpeda u aerotunelu T-38. Scientific Technical Review, vol. 54, br. 1, str. 50-57
Ristić, S. (1990) Vizualizacija strujanja u aerodinamičkim tunelima. Glasnik RV i PVO, br. 1, str. 16-24
Ristić, S. (1996) Flow visualization techniques in wind tunnels: Technical report. Belgrade: VTI VJ
Ristić, S. (1998) Vizualizacija strujanja, pogled u nevidljivo. Aeromagazin, br. 2, 3, 4
Ristić, S. (1999) Pregled metoda za vizualizaciju strujanja u aerodinamičkim tunelima, kumNTI. Beograd: VTI VJ, Kum NTI, br. 3
Settles, G.S. (1986) Modern developments in flow visualization. AIAA Journal, vol. 24, br. 8, 1313-1323
Stedman, D.H., Carignan, G.R. (1983) Flow visualization. III
Yang, W.J., ur. (1985) Flow visualization. u: Proc. of 3rd International Symposium, Ann Arbor, MI, 1983, New York: Hemisphere
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.