Akcije

Tehnika - Elektrotehnika
kako citirati ovaj članak
podeli ovaj članak

Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2008, vol. 57, br. 4, str. 8-14
Mogućnosti korišćenja biomasa i komunalnog otpada kao energenata
aUniverzitet u Kragujevcu, Tehnički fakultet, Čačak
bUniverzitet u Kragujevcu, Agronomski fakultet, Čačak
Ključne reči: biomasa; tehnologije prerade biomase; energija biomase; komunalni otpad
Sažetak
Biomasa je najstariji izvor energije koji je čovek koristio i predstavlja zbirni pojam za proizvode biljnog i životinjskog sveta. Biomasa, kao obnovljivi izvor energije, uključuje ogrevno drvo, šumski otpad, piljevinu koru, otpad iz pilana, slamu, kukuruzovinu, stabljike suncokreta, ostatke pri rezidbi voćnjaka i vinograda, životinjski izmet, biorazgradivi komunalni i industrijski otpad i drugo. Biomase se mogu koristiti za zadovoljenje različitih energetskih potreba, kao što su proizvodnja električne energije zagrevanje domaćinstava, za dobijanje goriva za motorna vozila, kao i za proizvodnju toplote za industrijske procese. Tehnički iskoristiv energetski potencijal obnovljivih izvora energije u Srbiji je procenjen na 3.83 miliona tona ekvivalentne nafte. Čak 63% od ove količine predstavlja potencijal koji se nalazi u korišćenju biomase. U ovom radu su prikazane mogućnosti korišćenja biomasa kao energenata. Dat je pregled tehnologija prerade biomasa u energiju kao i mogućnosti korišćenja komunalnog otpada u energetske svrhe. Danas se primena biomase za proizvodnju energije odvija uvažavajući načelo održivog razvoja. Postoje razne procene potencijala i uloge biomase u globalnoj energetskoj politici u budućnosti, ali se u svim scenarijima predviđa njen značajan porast i bitno važnija uloga.
Reference
Babu, N.R., Nekere, M.L. (2005) Sustainable development: Gasification of biomass: An overview. ESME Journal, vol. V, br. 2, December str. 35-45
Cehlar, M. (2004) Management technology of wood waste for energetic purposes. METABK, 43 (4), str. 339- 342
Ćurčić, S., Bjekić, M., Dragićević, S. (2007) Energetski potencijal biomase i otpadnog drveta iz urbanog dela Čačka. Energetske tehnologije, Godina 4, Broj 1, str. 26-28, Januar
Ćurčić, S., Dragićević, S. (2007) Upravljanje transportom biomasa i otpadnog drveta iz dela Čačka koje održavaju javna komunalna preduzeća. u: Skup 'Efikasnost u privredi', 1-2 novembar, Vrnjačka Banja
Demirbas, A.H. (2001) Biomass resource facilities and biomass conversion processing for fuel and chemicals. Energy Conversion and Management, 42, str. 1357-1378
Demirbas, A.H., Demirbas, I. (2007) Importance of rural bioenergy for developing countries. Energy Conversion and Management, 48, str. 2386-2398
Đajić, N. (2002) Energija za održivi svet. Beograd: Rudarsko-geološki fakultet / RGF
Lambić, M. (2003) Energetika. Zrenjanin: Tehnički fakultet 'Mihajlo Pupin'
OSCE Mission to Serbia and Montenegro (2004) Liber perpetum: The book on renewable energy in Serbia and Montenegro. Novi Sad: Stojkov
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljen u SCIndeksu: 11.12.2008.

Povezani članci