Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2000, vol. 72, br. 8-9, str. 309-315
Pravo okrivljenog na obezbeđenje dovoljno vremena za spremanje odbrane u krivičnom postupku
Beograd
Ključne reči: okrivljeni; odbrana; vreme za pripremu odbrane; krivični postupak
Sažetak
Autor analizira zakonska rešenja o pravu na odbranu i pravu na dovoljno vremena za pripremu odbrane. Kritikuje propis koji ova prava deli na vreme pre i posle prvog ispitivanja okrivljenog. Prema Ustavu ne radi se o odloženom pravu. Garancije o položaju okrivljenog moraju biti takve da ne dopuštaju samovolju u primeni.
Reference
*** (1976-1986) Zakon o krivičnom postupku. Službeni list SFRJ, 24. XII 1976, 4/77, 14/85, 26/1986, čl. 218, st. 5, 2. i 3. alineja
*** (1967) Rečnik srpskohrvatskoga književnog jezika. Novi Sad: Matica srpska, II tom, str. 659
*** (1969) M-Š. u: Mala enciklopedija Prosveta - opšla enciklopedija, Beograd, 2
*** (1987) Državna greška. NIN, br. 1879, 4. I, str. 22 (Cena sudskih zabluda)
Dimitrijević, D. (1983) Krivično procesno pravo. Beograd, (IV), str. 209
Jemrić, M. (1987) Zakon o krivičnom postupku. Zagreb, str. 6
Lukić, R.D. (1977) Metodologija prava. Beograd, str. 215
Pavlica, J., Lutovac, M. (1985) Zakon o krivičnom postupku u praktičnoj primeni. Beograd, str. 8
Petrić, B. (1986) Komentar Zakona o krivičnom postupku. Beograd, I knjiga, str. 19. i 20
Simić-Jekić, Z. (1983) Krivično procesno pravo SFRJ. Beograd, str. 111-113
Stefanovski, M. (1995) Pitanje pravne valjanosti Uredbe o Banovini Hrvatskoj. u: Denković D, Trkulja J. [ur.] Pravna i politička misao Mihaila Ilića, Beograd: Pravni fakultet, str. 306-317
Vasiljević, T. (1977) Komentar Zakona o krivičnom postupku. Beograd, I, str. 18-158
Vasiljević, T. (1972) Sislem krivičnog procesnog prava. Beograd, (III), str. 56-330
Vasiljević, T., Grubač, M. (1987) Komentar Zakona o krivičnom postupku. Beograd. III, str. 20
Vujaklija, M. (1966) Leksikon stranih reči i izraza. Beograd: Prosveta, str. 463
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
DOI: 10.5937/gakv0008309M
primljen: 26.05.2000.
objavljen u SCIndeksu: 10.02.2021.