Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2004, vol. 76, br. 5, str. 159-169
Neka sporna pitanja vezana za institut prava preče kupovine
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet
Sažetak
U Republici Srbiji je jedno vreme postojao izričit propis koji je nalagao sudu da po službenoj dužnosti vodi računa o poštovanju zakonskog prava preče kupovine prilikom overe ugovora o prodaji nepokretnosti. Od 1998. godine takvog propisa više nema, ali važeći Zakon o prometu nepokretnosti ostavlja mogućnost tumačenja u korist postojanja javnopravne zaštite prava preče kupovine. Zbog toga autor u prvom delu rada, kao načelno postavlja pitanje da li treba da postoji zaštita prava preče kupovine po službenoj dužnosti ili je zaštita moguća samo po zahtevu ovlašćenog lica. U drugom delu rada autor skreće pažnju na neophodnost postojanja adekvatnih pravila koja sprečavaju izigravanje prava prekupa, kao i nužnost preciziranja pravnog dejstva zahteva kojim se traži ostvarenje ovog prava u slučaju povrede prava prvenstva.
Reference
Cvetić, R. (2002) Pravo preče kupovine. Novi Sad: SCI
Cvetić, R. (1999-2000) Pravo preče kupovine suvlasnika. Pravni zbornik, Podgorica, br. 1-2
Morait, B. (2000) Pravo preče kupovine u prijedlogu Zakona o prometu nepokretnosti Republike Srpske. Izbor sudske prakse, br. 11/ str. 63
Nikolić, D.Ž. (2001) Uvod u sistem građanskog prava. Novi Sad: Pravni fakultet - Centar za izdavačku delatnost
Nikolić, D.Ž. (2001) Čiji su zajednički delovi zgrada. Pravni život, vol. 50, br. 10, str. 27-32
Perović, S.K. (1986) Obligaciono pravo. Beograd: Službeni list SFRJ
Radovanović, S. (1999) Preventivna zaštita prava preče kupovine. Sudska praksa, br. 1/ str. 65 i dalje
Smiljanić, B. (1999) Pravo preče kupovine kod prometa nepokretnosti. Sudska praksa, br. 1, str. 63
Vodinelić, V.V. (1997) Takozvana zloupotreba prava. Beograd: Nomos
Zobkow, M. (1926) Pravo preče kupovine u otomansko-bosanskom zakonodavstvu. Mjesečnik, str. 308
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
DOI: 10.5937/gakv0405159C
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Zb Pravnog fak Novi Sad (2003)
Neka sporna pitanja vezana za institut prava preče kupovine
Cvetić Radenka

Gl Adv komore Vojvodine (2012)
Zastarelost i drugi slični pravni instituti
Radulović Srđan

Strani pravni život (2010)
Kriterijumi kvalifikacije ugovora o međunarodnoj prodaji robe i pitanje merodavnog prava
Vukadinović Slobodan, i dr.

prikaži sve [142]